search
Sök
menu
Meny

Förlängt samarbete med Jönköping University - fyra fokusområden

Högskolebyggnad i bakgrund, cyklister i förgrund.

Foto: Patrik Svedberg

Jönköpings kommun och Jönköping University satsar på fortsatt samarbete genom en ny avsiktsförklaring. I samarbetet identifieras gemensamma satsningar och prioriteringar, som bland annat kompetensförsörjning och studentbostäder.

2014 ingicks en avsiktsförklaring, för perioden 2014-2017, för gemensamma satsningar mellan Jönköpings kommun och Jönköping University. För att förnya och utveckla detta väl fungerande samarbete undertecknas nu en ny avsiktsförklaring som tar avstamp den tidigare. Särskilt fokus ligger fortsatt på de fyra områdena; kompetensförsörjning, studiesociala frågor, åstadkomma fler studentbostäder och främja forskning.

– Jönköping University är väldigt viktig för kommunen. De senaste 20 åren har campusområdet utvecklats och studentlivet smälter in i stadens övriga liv. En stark högskola tillgodoser kompetensbehovet i regionen och den internationella profilen tillsammans med forskning har stärkt Jönköpings identitet. Avsiktsförklaringen formaliserar vårt goda samarbete som vi ska fortsätta att utveckla för att fokusera på det som är mest angeläget för båda parter, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun.

Flera fördelar med lärosäte i Jönköping

Jönköping University har en viktig roll i Jönköpings kommun på flera sätt. Att det finns ett lärosäte för högre studier i Jönköping ger individer i regionen en möjlighet att studera vidare på hemmaplan, samt företag och offentlig sektor i regionen en möjlighet att få tillgång till kvalificerad arbetskraft. Att därefter få studenter att stanna kvar i regionen efter avslutade studier är en nyckelfråga för en fortsatt positiv lokal och regional utveckling.

– Vi försöker lyfta varandras frågor i olika sammanhang och hittills har samarbetet genererat god utveckling på flera områden där campusplanen är ett exempel. För kommunens del är campusområdet främst intressant som en del i vår stadsutveckling men också att det tillför liv och rörelse i centrala Jönköping. Till detta är kopplat att tillgodose behovet av studentbostäder, där har vi en studentbostadsgrupp som träffas regelbundet, säger Andreas Zeidlitz administrations- och utvecklingschef på Jönköpings kommun.

Rapport om högskolans betydelse

I rapporten ”Högskolans betydelse för Jönköpings Kommun” från 2020, som stadskontorets utredningsenhet och JU tillsammans tagit fram, presenteras en gemensam bild av högskolans betydelse för kommunen. Bland annat genom sin roll som både arbetsgivare och utbildare. Högskolan bidrar även till näringslivsutveckling genom till exempel en omfattande praktikverksamhet samt forskning som ofta bedrivs i samverkan med externa aktörer.

Rapporten ”Högskolans betydelse för Jönköpings Kommun”länk till annan webbplats

Exempel på samarbeten mellan JU och Jönköpings kommun:

• Jönköpings kommun har långsiktigt ett samarbete med JU där kommunen får kunskap och vägledning i att dra nytta av AI i samhällsutvecklingen, samtidigt som studenter och forskare kan testa sina kunskaper och teorier i projekt med kommunen.

• Campusplanen är ett samarbetsprojekt som beskriver hur campus bör utvecklas över tid, som en integrerad del av Jönköpings stadsplanering. JU och Jönköpings kommun har tillsammans med andra samarbetspartners mötts för att skapa en gemensam syn på framtida behov och möjligheter kring den fysiska utvecklingen av campus, både på lärosätets nuvarande campus och i campus omedelbara närhet.

• Jönköpings kommun och JU tillsammans med studentkåren har ett aktivt arbete med studentbostadsfrågor. En studentbostadsgrupp med representanter från samtliga parter träffas regelbundet.

• Höghastighetsjärnväg och tandläkarutbildning är två viktiga och högaktuella utvecklingsfrågor i regionen där Jönköpings kommun och JU har och fortsätter samarbeta.

Publicerad: