search
Sök
menu
Meny

Förslag till budget presenterades

Sedlar och mynt.

De styrande partierna i Koalition för Jönköpings kommun presenterade den 13 oktober sitt förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 2021-2023 med budget för 2021 på en presskonferens i Rådhuset.

Partierna i opposition kommer också att presentera sina förslag hur kommunens pengar ska investeras och användas. Den slutgiltiga verksamhets- och investeringsplanen kommer att tas upp och klubbas i kommunfullmäktige 12 november.

Budgeten är det viktigaste politiska styrmedlet i kommunen. Att ta fram budgeten, följa upp den under året och slutligen göra bokslut är en omfattande process som pågår i princip hela året.

Verksamhets- och investeringsplan (VIP) är politikernas verktyg för att ange de ekonomiska förutsättningarna och ramarna för kommunens verksamheter. Den består av en drifts- och en investeringsbudget och avser tre år.

Jönköpings kommuns organisation omfattar en förvaltningsorganisation med åtta förvaltningar och en bolagskoncern med moderbolaget Rådhus AB och 16 dotterbolag samt nio dotterdotterbolag. Av dotterbolagen är 14 helägda och två delägda.

Kommunkoncernen omsatte år 2017 cirka 11,5 mdkr. Balansomslutningen år 2017 var 18,8 mdkr.

Kommunkoncernen har cirka 11 600 tillsvidareanställda årsarbetare.

Här kan du läsa allt om kommunfullmäktige och ta del av sammanträdet live.

Publicerad: 2020-10-14 14.39