search
Sök
menu
Meny
Sök

Förslag till ny detaljplan i Barnarp - samrådsmöte 17/11

Karta som markerar området för detaljplanen i Barnarp.

Nu har stadsbyggnadskontoret tag fram ett förslag till en ny detaljplan i Barnarp (del av Barnarp 3:1) som ska gör det möjligt att bygga av bostäder och centrumverksamheter.

Planområdet ligger mellan befintliga bostadsområden och Lovsjövägen. På platsen idag finns ett grönområde som mest består av öppen ängsmark men även lite skog. Runt om området går gång- och cykelvägar. I västra delen finns ett blötare parti med en mindre göl. I sydöst finns ett antal hus, bland annat ett flerbostadshus i två våningar som byggdes 2017.

Planförslaget möjliggör för flerbostadshus, radhus, kedjehus och parhus i maximalt fyra våningar. Det kan innebära uppemot 170 bostäder och möjlighet till verksamhetslokaler. Närmast befintlig bebyggelse i väster tillåts maximalt två våningar. I planförslaget ingår även park- och naturområden.

Webbsänt samrådsmöte

Under samrådet som pågår 3 november – 31 december 2021 har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter på det.

Ett webbsänt samrådsmöte kommer hålls den 17 november. Du kan se sändningen i din dator, mobil eller surfplatta med internetuppkoppling fram till och med den 1 december.

Publicerad: