search
Sök
menu
Meny

Förslag till Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - etapp 1

Skymning över centrala Jönköping.

Nu är förslaget till utbyggnadsstrategi 200 000 invånare – etapp 1 ute på samråd. Utbyggnadsstrategin pekar ut kommunens viljeinriktning för hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden.

I denna första etapp ingår de centrala kommundelarna: Jönköping, Huskvarna, Tabergsådalen, Bankeryd, Barnarp och Torsvik. Senare i år startar arbetet med etapp 2 som innefattar kommunens övriga tätorter med omkringliggande landsbygd.

200 000 invånare innebär ett behov av att det tillkommer ungefär 25 000 bostäder och 27 500 arbetsplatser.

– I samrådsförslaget finns möjlighet att skapa förutsättningar för 250 000 invånare. Efter samrådet kan bebyggelsen i förslaget justeras efter inkomna synpunkter. Till granskningen kommer förslaget även etappindelas, säger Stefan Lind, chef för översiktlig planering.

– Vi kan inte säga säkert när vi kommer vara 200 000 invånare. Men fortsätter utvecklingen på liknande sätt och vi ger rätt förutsättningar kommer vi vara det runt år 2050, säger Stefan Lind.

Utbyggnadsstrategin ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Jönköping ska vara en attraktiv stad där människor vill leva, bo och arbeta. Det innebär bland annat att spara på markresurserna, att inte ta jordbruksmark i anspråk, att skapa förutsättningar för att välja hållbara trafikslag och att fler ska få tillgång till närservice. För att uppnå detta föreslår kommunen att staden ska växa främst genom förtätning och omvandling av redan exploaterade områden samt att bygga ihop mellanrum i staden samtidigt som gröna områden bevaras.

Några av de större omvandlingsområdena som pekas ut är Rosenlund, Kättilstorp, Huskvarna Väster och Klockarpsvägen på Mariebo. Även Torsvik/Stigamo och Hedenstorp behöver växa för att ge plats för verksamheter.

Lämna synpunkter på förslaget

– Nu finns en chans att påverka den framtida utvecklingen av kommunen genom att lämna synpunkter på förslaget. Det kommer vi politiker göra och det tycker jag den som vill ska göra. Vi hade en bra medborgardialog inför arbetet och nu vill vi ha synpunkter på förslaget som arbetets fram, säger Mona Forsberg (S), kommunalråd.

Senast den 24 juni ska synpunkter kommit in till stadsbyggnadskontoret.

Publicerad: