search
Sök
menu
Meny
Personer sitter med datorer vid mötesbord.

Fortsatt stark arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är fortsatt stark i vår kommun. Sysselsättningen ökade under 2018 med 1 643 personer och nu är 77 160 personer sysselsatta inom kommungränsen. Det visar färsk statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Statistiken avser antalet förvärvsarbetande 16 år och äldre med arbetsplats i kommunen (dagbefolkning). Av de sysselsatta var det 40 659 män och 36 501 kvinnor.

Antalet förvärvsarbetande som bodde i kommunen (nattbefolkning) uppgick till 71 035 personer. Att dagbefolkningen är högre än nattbefolkningen innebär att inpendlingen är större än utpendlingen.

Det är ett års eftersläpning av statistiken, vilket beror på att underlaget bygger på taxeringsuppgifter.

Åttonde största arbetsmarknaden

Jönköpings kommun hade i november 2018 den åttonde största arbetsmarknaden i Sverige sett till det totala antalet sysselsatta. Det är samma placering som året innan. De kommuner som placerar sig före Jönköping är de tre storstadskommunerna samt Uppsala, Solna, Linköping och Örebro.

Förändring av sysselsatta inom olika näringsgrenar

Ökningen av antalet sysselsatta under 2018 var störst inom näringsgrenarna Offentlig förvaltning som ökade med 472 personer, Företagstjänster som ökade med 470 personer samt Transport och magasinering som ökade med 455 personer. Vård- och omsorg var den näringsgren som minskade mest under 2018, totalt 300 färre sysselsatta blev det under året. Men, det ska ses mot bakgrunden att näringsgrenen ökade med närmare 400 sysselsatta året innan.

Nästan 15 000 inpendlare till kommunen

I november 2018 var det 14 969 personer som pendlade till kommunen och 8 844 personer som pendlade från kommunen, vilket innebär att nettopendlingen till kommunen var 6 125 personer. Jämfört med 2018 har antalet inpendlare ökat med 525 personer, medan antalet utpendlare har ökat med 51 personer.

Publicerad: 2019-11-29 13.52