search
Sök
menu
Meny

​Frågan om privilegiebrevens förvaring avgörs i tingsrätten

Jönköpings privilegiebrev

Under onsdagen 30 september träffade kommunens chefsjurist Lars-Åke Svensson representanter från Riksarkivet i Stockholms tingsrätt för att diskutera frågan om privilegiebrevens förvaring. Ingen överenskommelse slöts och ärendet kommer därför att avgöras i Stockholms tingsrätt i februari nästa år.

– Riksarkivet ser frågan om äganderätten och därmed var Jönköpings privilegiebrev ska förvaras som en ren principfråga. Det fanns ingen möjlighet att ens diskutera en fortsatt förvaring av privilegiebreven i Jönköping, säger Lars-Åke Svensson.

1284 utfärdade Magnus Ladulås ett privilegiebrev för Jönköping. I dag är dokumentet det äldst bevarade privilegiebrevet i Sverige, som någon svensk stad fått, och det förvaras i Jönköpings stadsarkiv.

Riksarkivet kräver att dokumentet skickas till Landsarkivet i Vadstena. Myndigheten vill även ha Grännas privilegiebrev från år 1652 och ytterligare privilegiebrev för Gränna och Jönköping. På 1980-talet gjorde Riksarkivet en inventering och då skrevs det ut lånekvitton för stadsprivilegiebreven men inga låneavtal. Breven har dock förvarats i Jönköping under flera hundra år.

– Privilegiebreven är unika och en väldigt viktig del av Jönköpings historia. De har förvarats här i flera hundra år och är dokument som binder ihop vår historia med nutiden. Det finns, som vi ser det, ingen anledning att de ska flyttas från sin historiska hemvist, säger kommunstyrelsens Ann-Marie Nilsson.

Det är inte aktuellt för kommunen att medverka till ett överlämnande av privilegiebreven och var de historiska dokumenten ska förvaras i framtiden kommer nu att prövas av tingsrätten i Stockholm 15 februari 2021.

Publicerad: 2020-10-01 11.43