search
Sök
menu
Meny

Fridlyst art gynnas genom holkbygge

En liten Hasselmus som tittar ut ur en hasselmusholk. 

Fotograf: Kenneth Johansson

Med hjälp arbetsmarknadsenheten har kommunen nu tillverkat och satt upp hasselmusholkar för att hjälpa hasselmusen med boplatser under sommaren, något som man även uppmuntrar kommuninvånare att göra. Syftet med insatsen är att stärka den biologiska mångfalden genom att hjälpa denna fridlysta art.

Under stora delar av vinterhalvåret sover hasselmusen i frostfria miljöer. Men under sommarhalvåret trivs den bäst i lövskog, buskar och bland ormbunkar. Ett stort problem är att hasselmusen lätt blir isolerad om det inte finns sammanhängande busk- och trädmiljö eftersom den inte vill förflytta sig på marken då den har agorafobi, torgskräck. Vägar och miljöer med gles växtlighet är därför ett stort hinder för hasselmusen.

– Framförallt handlar det om att det ska kunna finnas en livskraftig population genom att det finns bra livsmiljöer och spridningskorridorer mellan dessa där det kan saknas lämpliga boplatser. Tillsammans med AMA har vi därför byggt 100 hasselmusholkar varav ett 60-tal är uppsatta i olika områden för att hjälpa till med boplatser, säger Dag Fredriksson, kommunekolog.

Uppmuntrar till eget holkbygge

Kommunen jobbar aktivt med ekosystemtjänster och att bevara paraplyarter som hasselmusen. Det finns redan en hel del bra hagmarksmiljöer i kommunen, men de kan alltid bli fler menar Dag Fredriksson som även uppmuntrar folk att bygga egna hasselmusholkar.

– Likväl som att bygga fågelholkar kan man även bygga hasselmusholkar och därmed hjälpa denna fridlysta art att finnas kvar. Förslagsvis placeras holken några meter upp i trädet så att inte katt eller mård kommer åt den.

Skillnaden mellan en fågelholk och en hasselmusholk är att hasselmusholken har hålet inåt stammen, men hålls ut lite med hjälp av två lister som gör att musen kan krypa in, samtidigt som fienden inte kan ta sig in och komma åt mössen.

Publicerad: 2019-06-19 16.08