Här blir det sommarhäng i Jönköping

etikett

Publicerad:

sdf

I år blir tredje året en del av Östra Storgatan blir sommargågata.

Sommaren känns kanske långt borta just nu, men planeringen för den är i gång. Med värmen kommer också ett ökat behov av att umgås utomhus – därför blir det plats för tillfälliga omvandlingar i Jönköping under sommar­månaderna även i år.

I takt med att Jönköping växer ställs nya krav på våra offentliga ytor. Stadsutveckling tar lång tid, men genom att testa idéer genom tillfälliga omvandlingar kan vi förändra funktionen och upplevelsen av ett stadsrum. Sommargågatorna på Öster och Trädgårdsgatan har blivit en stor succé under sommarmånaderna de senaste åren och erbjuder en levande och attraktiv miljö för människor att träffas och umgås. I år är både sommargågator och sommarhäng tillbaka efter beslut i stadsbyggnads­nämnden.

- Vi vet att det finns ett större behov av utomhusytor att umgås på under sommaren och eftersom många varit positiva till omvandlingarna tidigare år ser vi fram emot att erbjuda stadens invånare och besökare en lika härlig sommarupplevelse även i år, säger Ann-Marie Hedlund (L), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Del av Östra Storgatan blir sommargågata

Sommargågatan på Öster sträcker sig längs Östra Storgatan från Hovrättstorget till Kristine kyrka. Denna del av gatan kommer ramas in med sittplatser, lekutrustning, växter och belysning mellan 1 maj och 1 september. Utformningen blir i stort sett densamma som sommaren 2022.

Sommarhäng som stillar behovet av platser att umgås på

alternativ text ska alltid skrivas. Beskriv bilden vad den föreställer

Sommarhäng på Lillsjöplan med utsikt över Munksjön (2021).

För att komplettera uteserveringarna i centrala Jönköping har vi under de senaste somrarna möblerat olika platser för så kallade sommarhäng. Platserna får möbler som ger möjlighet att äta sin take-away-mat eller bara slå sig ner och koppla av. I år blir det sommarhäng på Hovrättstorget, Lillsjöplan och i Rådhusparken. Konceptet blir nytt för alla platser – men utformningen är inte klar än.

- Det vi vet nu är att det kommer se lite olika ut på de tre platserna, vi kommer utgå från varje plats egna förutsättningar. Vi ser det inte som en tillfällig omvandling utan snarare att vi möter behov som finns på sommaren men inte på vintern, och kommer satsa på hållbart material som funkar en längre tid, säger Tor Olsson, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Tillfällig omvandling vid del av Vätterstranden

Bland tillfälliga omvandlingar i stadsmiljön sommaren 2022 fanns sommargatan på östra delen av Vätterstranden i Jönköping. Mellan Strandparkens lekplats och basketplanen uppmanade vi cyklister och elsparkcyklister att leda cykeln eller välja en annan väg när det var som mest folk i rörelse under soliga dagar. Uppmaningen var ett resultat utifrån önskemål om ökad trafiksäkerhet här på sommaren, som kom in under 2021 års medborgardialog om Vätterstranden. Planen är att leda om cykeltrafiken denna sträcka även i år och att ställa dit cykelställ.

Medborgardialogen 2021 visade även att det tydligaste önskemålet var fler toaletter längs stranden. Vi planerar därför att under sommaren placera ut två tillfälliga WC som kommer gestaltas i samarbete med Nyréns Arkitektkontor. Dessutom kommer idéer från Nyréns Arkitektkontors gestaltningsförslag testas i full skala på stranden vid Liljeholmen, här planeras för en cirka 20 meter lång mur och sittmöbler.

Här kan du läsa mer om gestaltningsförslaget för Vätterstranden i Jönköping

Skissbild över östra delen av Vätterstranden i Jönköping. Här florerar människor på gångvägen och stranden.

Skissbild över hur Vätterstrandens östra del skulle kunna se ut i framtiden. Bild: Nyréns arkitektkontor

Trädgårdsgatan blir gågata året om

En del av Trädgårdsgatan, mellan Nygatan och Skolgatan, har förvandlats till sommargågata de senaste fem åren och har blivit ett uppskattat inslag i stadsmiljön. I september 2022 beslutade stadsbyggnadsnämnden att här ska bli gågata året om. Just nu pågår ledningsarbeten i området, där vi byter ut ledningar som är 120-135 år gamla, och i höst byggs den norra delen av Trädgårdsgatan om till permanent gågata.

- I sommar blir det en tillfällig gågata för att verksamheterna på sträckan ska kunna hålla öppet sina uteserveringar. Eftersom det blir en tillfällig lösning här i sommar kommer vi fokusera på att återanvända det vi haft här förut, till exempel blockleken från förra året – och inte sandstranden, Tor Olsson.

Här kan du läsa mer om arbetet som pågår på Trädgårdsgatan

Relaterade artiklar