search
Sök
menu
Meny
Sök

Hjälp oss att göra Jönköpings kommun ännu bättre

sommar

Nu kommer 1600 slumpvis utvalda kommuninvånare få chansen att påverka och göra vår kommun ännu bättre! Detta genom en medborgarundersökning som SCB genomför i ett samarbete med Jönköpings kommun.

Vi vill att Jönköpings kommun ska vara en bra kommun att leva och bo i. För att utvecklas och bli ännu bättre behöver vi veta hur du som invånare ser på vår kommun, därför har vi valt att genomföra en medborgarundersökning.

1600 kommuninvånare över 18 år kommer slumpvis att väljas ut av SCB och få en enkät hemskickad till sig. I enkäten får dessa personer svara på frågor om bland annat skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Är du en av de utvalda som får chansen att tycka till om vår kommun, kommer du få ett informationsbrev och inloggningsuppgifter till en webbenkät hemskickad till dig nu i slutet av augusti. Under andra veckan i september skickas därefter en pappersenkät ut och du väljer själv om du vill svara på enkäten elektroniskt eller via papper. Ju fler som svarar, desto bättre underlag får vi i arbetet med att förbättra för dig och alla andra som bor i vår kommun. Din åsikt är viktig för att vi ska kunna bli ännu bättre!

I slutet av året kommer resultatet att redovisas på vår webbplats. Där hittar du även resultatet från tidigare undersökningar (www.jonkoping.se sökord: medborgarundersökning).

Medborgarundersökning, tidigare resultat

Publicerad: