Hur är det att cykla i vår kommun? Vi vill veta vad du tycker – svara på frågor

etikett

sdf

Är våra cykelvägar tillräckligt breda? Jämna och bekväma att cykla på? Finns bra belysning? Hur upplever du att underhåll av cykelvägar sköts? Svara på frågor och hjälp oss se vad som är bra och kan bli bättre.

Cykelfrämjandet granskar och jämför Sveriges kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker genom den återkommande nationella undersökningen Cyklistvelometern. Under sommaren samlas svar på vad invånarna tycker om cykelförutsättningarna i den egna kommunen.

– Svaren som kommer in ger oss en möjlighet att jämföra oss med andra kommuner men det viktigaste är få en bild av om utvecklingen går åt rätt håll och att vi uppmärksammas på problem och brister, säger Olle Gustafsson, projektledare på utvecklings- och trafikavdelningen.

Det ska vara lätt att välja cykeln i Jönköpings kommun. En förutsättning är ett bra cykelnät, för att få fler att ställa bilen och välja cykeln. Vi jobbar på många plan för att trafikmiljön ska bli bättre och säkrare för dig som cyklist, att det ska kännas tryggt och naturligt – genom att svara på Cyklistvelometern hjälper du oss att se om vi är på rätt väg.

Så, är vi helt ute och cyklar? Eller tycker du vi utvecklar en cykelstad i rätt riktning? Tack för att du svarar:

Klicka här för att komma till enkäten – svara senast 31 augusti Länk till annan webbplats. 

Cykla i Jönköpings kommun

I Jönköpings kommun finns ungefär 340 km cykelväg. Det ska kännas tryggt och naturligt att ta sig fram på cykel, därför arbetar kommunen på många plan för en säkrare trafikmiljö, för att underlätta för cyklister och för att öka cykeltrafiken. Ibland innebär det att vi prioriterar framkomligheten för cykel istället för bil när vi bygger om vägar och cykelöverfarter.

Vi vill att fler ska välja att cykla, både till jobbet och på fritiden – även om man bara kan göra det ibland. Det bidrar till en mer hållbar stad och skapar plats för den som verkligen måste ta bilen.

Fortsatt läsning: Cykla

Relaterade artiklar