search
Sök
menu
Meny

Hur ska vi se ut om 30 år? Tyck till nu!

Ungdomar på gata

Vi planerar för hur vi kan skapa förutsättningar för 200 000 invånare – och vi vill veta vad du tycker är viktigt när vår kommun växer?

Vår kommun växer med cirka 1500–2000 invånare per år. En ökad befolkning stärker Jönköping som regionalt centrum samtidigt som det ställer krav på kommunens beredskap att planera för exempelvis bostäder, transporter, skola, vård och omsorg.

Beredskap inför framtiden

För att möta framtidens utmaningar och skapa utrymme för fler tar vi nu fram en utbyggnadsstrategi för 200 000 invånare. Syftet med strategin är att ge kommunen en bättre beredskap inför framtiden och att på ett bra sätt möta både aktuell och framtida efterfrågan på bostäder, service och infrastruktur.

Denna plan kommer bestå av en karta och ett dokument som beskriver hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras.

Medborgardialog - vad tycker du är viktigt när vår kommun växer?

En så här viktig framtidsplan, som utbyggnadsstrategin för 200 000 invånare är, måste vi forma tillsammans. En viktig del i arbetet är att involvera medborgare, organisationer, näringsliv, med flera. Vi vill ha en tät och nära dialog med olika aktörer och få in många synpunkter för att fånga upp intressen och idéer om hur vi ska utveckla kommunen på bästa sätt.

Under våren och sommaren 2020 genomför vi en medborgardialog där alla har möjlighet att ge synpunkter på vad som är viktigt när Jönköping växer. Har du synpunkter på var vi kan bygga fler bostäder, industrier eller en ny cykelväg? Eller har du en favoritplats som du tycker är viktig att bevara?

I vårt dialogverktyg kan du märka ut en plats på en karta och tycka till om vad du tycker är bra eller vill utveckla på den platsen. Du deltar helt anonymt.

Tyck till i medborgardialogen om utbyggnadsstrategin nu!länk till annan webbplats

Läs mer om utbyggnadsstrategin

Publicerad: 2020-06-02 15.42