search
Sök
menu
Meny
Två föreläsare i ett klassrum med elever på högskolan i Jönköping. 

I höst blir det Normstorm

Nu är skolorna i Jönköping återigen redo att storma normer. Normstorm är ett årligt projekt som flera skolor i Jönköpings kommun väljer att delta i.

Normstorm handlar om att synliggöra, problematisera och ifrågasätta normer som framförallt exkluderar och begränsar människor.

En central del i projektet är att skapa normkreativa bilder som sedan ställs ut på olika platser i kommunen. Det hela avslutas med vernissage på Jönköping läns museum.

Höstens normstormande är i startgroparna och inleds med föreläsningar och diskussioner om vad som är norm och hur det påverkar oss. Frida Nordqvist, projektledare för Normstorm berättar att projektet skapades utifrån Jönköping Open 2012 där de arbetar för att skapa en mer inkluderade, öppen, trygg och kreativ kommun. Elever får reflektera över normer på ett sätt som är aktuellt för dem. Vi arbetar mycket med bilders makt och vilka förebilder vi ser i olika medier. Hur visa bilder sätter förväntningar på hur vi till exempel borde se ut eller vara.

– Att öppna upp normer ger oss ett mer öppet och inkluderande klimat i skolan och samhället. Som lärare har jag sett många elever som får kämpa mot normer. Alla som går i skolan borde få ha det gott och trivas.

Projektet vill lyfta fram det normkritiska förhållningssättet. I stället för att försöka ändra på det som är avvikande vill vi flytta gränserna för det som är normativt och inkludera fler, säger Frida. Samtidigt som hon poängterar att det inte är något fel med att befinna sig inom normen alla ska accepteras för den person en är.

– Genom att låta eleverna skapa normkreativ konst vill vi öppna upp för fler och minska utanförskapet i skolan och samhället. Det börjar alltid med dig själv och att våga ifrågasätta dina egna föreställningar.

Under vårterminen avslutas arbetet med vernissage på Jönköpings läns museum den 21 april 2020. Där eleverna får visa upp sin normkreativa konst. Frida menar att utställningen är en del av allt arbete som ligger bakom bilderna.

– Vi jobbar med att förändra beteende och det är inte alltid det syns. Vi måste inte alltid göra stora handlingar för att få resultat även många små microhandlingar kan tillslut göra stora förflyttningar i beteende.

Frida beskriver Normstorm som ett resultat av teamwork, och fortsätter: Det är många som gör projektet möjligt. Kvinno- och tjejjouren, Jönköpings läns museum, Kultur och fritidsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och media center är viktiga för projektet.

Under förra läsåret pågick en pilot för att synliggöra och diskutera normer på låg- och mellanstadiet. Frida resonerar vidare: det är viktigt att börja jobba med normkritik i tidigare i yngre åldrar, men att anpassa materialet till gruppen. Under hösten har även Therese Kodjo och Frida föreläst och genomfört workshops på Högskolan i Jönköping.

– Normstorm är elevernas show och det är deras entusiasm tillsammans med fantastiska engagerade pedagoger som formar och driver projektet framåt.

Publicerad: 2019-10-25 08.57