etikett

Publicerad:

Jönköping är en av världens bästa trädstäder

etikett

Publicerad:

sdf

Jönköping kan nu titulera sig som ”Tree City of the World”. Utmärkelsen delas ut av FAO - FNs fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske, samt av Arbor Day Foundation – och ges till städer som både tar hand om befintliga träd och gör plats för att plantera nya.

Som en del av kommunens hållbarhetsarbete arbetar vi aktivt med planering, hantering och plantering av träd i stadsmiljö. Nyligen har vi även gjort en kartläggning av hur mycket koldioxid träden lagrar.

Träd är förresten riktiga klimathjältar. Ett enda träd kan göra massor av nytta. Förutom att det är bomiljö för många olika djurarter renar det luften vi andas, jämnar ut temperaturen, samlar dagvatten och bidrar med fotosyntes. Det, och mycket mer. Läs mer om våra gröna klimathjältar och alla superdåd de gör här på webben eller på de skyltar som finns på träden i Rådhusparken i centrala Jönköping.

En hållbar kommun

Detta är en del av vårt arbete med hållbarhet inom ramarna för vårt Program för hållbarhet i Jönköpings kommun. Programmet utgår från Agenda 2030 och de Globala målen.

Hållbar utveckling - agenda 2030 Länk till annan webbplats.