Jönköpings hemtjänst hamnar i topp

etikett

Desiré Törnqvist och Camilla Johansson står sida vid sida och ler. Camilla håller upp ett inramat diplom.

Från vänster: Desiré Törnqvist och Camilla Johansson

Jönköping är Sveriges femte bästa hemtjänstkommun, enligt Hemtjänstindex 2022. Biståndsbedömningen och möjligheten att hitta information är det som placerat Jönköping i topp bland Sveriges 290 kommuner.

Det är SPF Seniorerna som för första gången har tagit fram Hemtjänstindex, ett kvalitetsindex för alla kommuners hemtjänst. Bedömningen bygger på äldres behov och önskemål kring vad som är viktigt; själva utförandet, biståndsbedömning, tydlig information och stöd och utveckling.

– Det som är bra med detta är att vi får en helhetsbild över alla de mätningar vi redan gör. Det gör det möjligt för oss kommuner att lära av varandra och bli bättre. Och att det är seniorerna själva som varit med och tagit fram det här gör ju att det får en helt annan dignitet, säger Johanna Lindqvist, områdeschef för hemtjänsten i Jönköpings kommun.

Johanna Lindqvist närbild.

Johanna Lindqvist, områdeschef hemtjänst.

Jämlik handläggning

Det är framför allt de höga siffrorna inom två delområden som gör att Jönköping placerar sig så högt: biståndsbedömningen och möjligheten att hitta information. Desiré Törnqvist är myndighetschef i äldreomsorgen i Jönköpings kommun.

– Vi har jobbat mycket med vårt kvalitetsledningssystem och vägledningar i det, alltså hur vi säkerställer våra processer så att handläggningen blir jämlik. Vi handlägger på liknande sätt för alla. För oss är det viktigt med en sammanhållen socialtjänst där vi känner att vi inte har långt mellan varandra, utan det finns en närhet som liknar den i en liten kommun. Vi arbetar för jämlikhet men alltid med individuella bedömningar, säger Desiré Törnqvist.

Lära av varandra

Syftet med Hemtjänstindex är att alla kommuner ska kunna lära av varandra för att förbättra sin hemtjänst, oavsett om den sköts av kommunala eller privata utförare – eller som i Jönköping, en blandning av de båda. Camilla Johansson, funktionschef för äldreomsorgen i Jönköpings kommun, känner sig stolt över utmärkelsen.

– Jag tycker att alla som jobbar med hemtjänstkunder i Jönköping kan vara stolta över sig själva. Tillsammans skapar vi skillnad. Nu har vi ett kvitto på inte bara vad vi kan förbättra, utan även vad vi gör som är bra, och hur vi ska göra för att behålla det, säger Camilla Johansson.

Läs mer om hemtjänsten i Jönköpings kommun

HEMTJÄNSTINDEX

SPF (Sveriges pensionärsförening) seniorerna har 2022 lanserat ett nytt hemtjänstindex som jämför kommuners kvalitet i hemtjänsten och identifierar framgångsfaktorer utifrån seniorers synvinklar hos dem som lyckas bra.

Initiativet finansieras via Allmänna arvsfonden. Indexberäkningen är framtagen av det statliga forskningsinstitutet RISE. Det digitala verktyg som kommunerna kan beställa för att jobba med kvalitetsutvecklingen är konstruerat av Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

Läs mer om Hemtjänstindex Länk till annan webbplats.

Relaterade artiklar