search
Sök
menu
Meny

Jönköpings kommun och Jönköpings Länstrafik satsar tillsammans

Grafisk illustration av en elbuss som kör igenom staden.

Jönköping växer och för att kunna köra vidare, med hög framtidstakt behöver vi lägga i en extra växel. Därför satsar Jönköpings kommun och Jönköpings Länstrafik på att tillsammans arbeta för ökad framkomlighet i trafiken.

Under mars månad påbörjas arbeten med ombyggnationer av vägar och busshållplatser för att skapa bättre framkomlighet för alla. Det första stora arbetet görs utmed Hallmansvägen, där det planeras för en fjärde stomlinje och hållplatser uppgraderas för ökad tillgänglighet.

Planen för framtiden är att samtliga stomlinjer kommer att trafikeras av eldrivna bussar och avgångarna blir tätare. Runtom i staden görs nya körfält och korsningar och en del byggs om, så att det blir lättare att ta sig fram för alla trafikanter.

Samarbetet grundar sig på en avsiktsförklaring

Under 2018 skrevs en avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län genom Jönköpings Länstrafik för att initiera ett samarbete. Syftet är att sträva åt samma håll i utvecklandet av infrastrukturen och kollektivtrafiken i kommunen med målet att öka resandet med de hållbara färdsätten gång, cykel och kollektivtrafik.

– Det känns otroligt bra att det gemensamma arbetet för att främja hållbara färdsätt och ge möjlighet till ökad konkurrenskraft nu påbörjas, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, Jönköpings Länstrafik.

– Att göra detta tillsammans ger oss de bästa förutsättningarna att erbjuda våra invånare säkra, effektiva och miljövänliga färdsätt, säger Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef på Jönköpings kommun.

Publicerad: 2020-03-27 09.10