search
Sök
menu
Meny

Jönköpings kommun utsedd till Årets idrottskommun

En löparbanan brunröd med vita streck.

På Råslätts IP frästes all gummiasfalt bort och banorna fick ny beläggning under sommaren 2018. 100-metersdistansen utökades också med två rakbanor så att det nu kan arrangeras tävlingar med åtta på startlinjen.

Jönköpings kommun har utsetts till Årets idrottskommun. Utmärkelsen delas ut varje år av Riksidrottsförbundets regionala organisation i Småland, Smålandsidrotten. I motiveringen lyfts det starka föreningslivet och den redan prisade breddidrotten som det satsats stort på under förra året. 

2018 genomfördes en rad åtgärder i Jönköpings kommun för att öka kommuninvånarnas möjlighet till utomhusaktivitet, idrott och som ska ge föreningslivet bättre förutsättningar att bedriva verksamhet och utveckling.

– Kommunen är och ska vara den idrottspolitiska motorn, den som banar väg och ger föreningslivet förutsättningar att aktivera kommuninvånare i alla åldrar. Det är något vi bevisligen lyckats med tillsammans med föreningslivet under 2018, säger Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör.

Fler och bättre mijöer

Jönköpings kommun har under 2018 arbetat med att skapa fler och bättre idrottsmiljöer. Bland annat har en spontanidrottsyta på Råslätt byggts med hjälp av bidrag från Boverket, beslut har tagits om ny lift i Järabacken och en kabelpark för vattenskidor i Munksjön, friidrottsanläggningen på Råslätt har fått nya banor, en ny gymnastikhall har byggts i Huskvarna samtidigt som ett flertal nya spontanidrottsytor för cykel, BMX och skate har tagit form.

En särskild tjänst har också inrättats för att skapa mer fysisk aktivitet under skoltid för barn och unga.

Kommunen tog också tydliga kliv i det idrottspolitiska arbetet under 2018. ”Plan för idrott 2018–2023” klubbades igenom. Dokumentet behandlar anläggningsfrågan, barn- och ungdomsidrott, idrott i skolan, jämställdhet, motionsidrott, elitidrott, idrottsevenemang och event.

Planen tar avstamp i idrottsrörelsens strategiarbete ”Strategi 2025” och är framtagen tillsammans med föreningslivet och hänger ihop med kommunens ”Plan för friluftsliv 2018–2023”.

Anläggningar är förutsättningen

Under 2018 har kommunen även arbetat med att skapa bättre förutsättningar för föreningsägda anläggningar. Det ekonomiska stödet har höjts med nästan två miljoner kronor samtidigt som kommunen erbjuder gratis anläggningsbesiktningar och energirådgivningar.

– Vi har under 2018 växlat upp föreningsbidragen och det är en satsning som lönar sig. Till exempel har vi bidragit med cirka fyra miljoner i föreningsbidrag till idrotts- och fritidsanläggningar och det har resulterat i totala investeringar i på drygt 23 miljoner genom att föreningar lägger egna medel och söker från andra bidragsgivare.

Förutom nya och bättre idrottsanläggningar så får vi mer verksamhet som stärker medborgarnas hälsa, säger Henrik Andersson ordförande i kultur- och fritidsnämnden Jönköpings kommun.

Arbetet med idrottsevenemang sticker också ut. Där samarbetar Destination Jönköping och Kultur- och fritidsförvaltningen med det lokala föreningslivet för att skapa idrottsevenemang med positiva effekter för besöksnäring och lokalt föreningsliv.

Motiveringen:
I Jönköpings kommun finns ett starkt föreningsliv och en stark breddidrott. Under 2018 genomfördes en rad åtgärder som bidrar till att öka kommuninvånarnas möjlighet att idrotta och förbättrar föreningslivets förutsättningar att bedriva verksamhet och utveckling i kommunen.

Publicerad: 2019-02-06 10.07