search
Sök
menu
Meny
Lars-Åke Svensson, chefsjurist Jönköpings kommun.

Lars-Åke Svensson, chefsjurist Jönköpings kommun.

Jönköpings privilegiebrev upp i rätten

Måndagen den 15 februari ska frågan om Jönköpings privilegiebrev fortsatta förvaring prövas i Stockholms tingsrätt.

– Det är unika dokument som är en väldigt viktig del av Jönköpings historia och uppskattas stort av kommunens invånare. Det finns ingen anledning att de ska flyttas från sin historiska hemvist, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson.

1284 utfärdade Magnus Ladulås ett privilegiebrev för Jönköping. I dag är dokumentet det äldst bevarade privilegiebrevet i Sverige, som någon svensk stad fått, och det förvaras i Jönköpings nybyggda stadsarkiv.

Riksarkivet kräver att dokumentet skickas till Landsarkivet i Vadstena. Myndigheten vill även ha Grännas privilegiebrev från år 1652 och ytterligare privilegiebrev för Gränna och Jönköping. På 1980-talet gjorde Riksarkivet en inventering och då skrevs det ut lånekvitton för stadsprivilegiebreven. Breven har dock förvarats i Jönköping under flera hundra år.

– Kvitton är inte en lånehandling, någon sådan existerar inte. Privilegiebreven har överlevt krig, farsoter samt stadsutveckling och har förvarats i Jönköping i hundratals år. Stadens styrande har förvaltat breven varav Jönköpings kommun i över hundra år, säger Lars-Åke Svensson, chefjurist i Jönköpings kommun.

När ärendet tas upp i Stockholms tingsrätt kommer Jönköpings kommuns chefsarkivarie Åke Carlsson att delta som vittne. Han ska höras om när kvittona för breven tillkom i början på 1990-talet. Kommunens uppfattning är att kvittona endast skrevs för att privilegiebreven skulle registreras hos Riksarkivet och därmed göras tillgängliga för den historiska forskningen. Det var aldrig fråga om något lån.

– Nu ska vi pröva det här rättsligt. Frågan är vem som har bäst rätt till handlingarna. Kommunens uppfattning är att den har rätt till dem. Riksarkivet ser detta som en ren principfråga och det har inte varit möjligt att föra diskussionen framåt, säger Lars-Åke Svensson.

Tingsrättens dom kan meddelas några veckor efter förhandlingarna. Skulle domen överklagas kan ärendet tas upp i hovrätten eller som sista instans Högsta domstolen.

Publicerad: