Jönköping står värd för vänortsmöte

etikett

Publicerad:

sdf

22-24 maj står Jönköpings kommun värd för ett vänortsmöte då delegationer från Kuopio, Bodö och Svendborg kommer på besök.

Jönköping har ett skriftligt avtal om vänortssamarbete med kommunerna Kuopio i Finland, Bodö i Norge och Svendborg i Danmark. Delegationer från de nordiska vänorterna anländer under måndagen för att delta i årets möte.

– Årets tema är Hållbarhet från ett lokalt perspektiv och under dagarna kommer det bli ett antal studiebesök och rundvandringar på olika platser i kommunen, men också mer formella möten där vi utbyter kunskap och erfarenhet kring olika frågor och projekt, säger Chantal Cote, internationell strateg, som har arbetat med planeringen av vänortsmötet.

Avtalet mellan vänorterna reglerar de officiella vänortsförbindelserna respektive stöd och utveckling av samarbetet inom näringsliv, kultur och allmännyttiga områden.

– Det betyder mycket för oss att ha det här utbytet och kunna samlas och diskutera stora frågor. Den internationella strategin är viktig för kommunen och internationell samverkan är dessutom något som vi arbetar med utifrån vårt hållbarhetsprogram där det står att Jönköpings kommun ska ha ett utvecklat internationellt arbete och erfarenheter av internationella samarbeten. Men också att nationella och internationella nätverk samt vänortssamverkan ska vara en del i kommunens verksamhetsutveckling, säger Chantal Cote.

Hållbar information

En hållbar kommun

Denna artikel förklarar en del av vårt arbete med målet om Genomförande av globalt partnerskap som finns med i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun. Programmet utgår från Agenda 2030 och de Globala målen.

Hållbar utveckling - agenda 2030