Kommunen deltar i global klimatutmaning

etikett

Publicerad:

sdf

Städer har en viktig roll på vägen mot en klimatsäker framtid. Därför deltar Jönköpings kommun i utmaningen One Planet City Challenge som ska få världens städer att växla upp klimatarbetet och minska sina utsläpp.

One Planet City Challenge är ett initiativ från Världsnaturfonden, WWF, och går ut på att få fler städer att rapportera sina växthusgasutsläpp på en gemensam plattform under två års tid. Våren 2024 utses slutligen en vinnare. Under tävlingens gång kan städerna byta erfarenheter, sporra och inspirera varandra samt få betydelsefull rådgivning av WWF:s experter.

Städerna står för en växande miljöbelastning med hela 70 procent av de klimatpåverkande utsläppen. Idag bor över hälften av jordens invånare i städer, och inom några årtionden beräknas omkring två tredjedelar vara stadsbor. Samtidigt finns det stora möjligheter att lära av varandra för att hitta de mest effektiva åtgärderna.

Största utmaningen för kommunen är transporterna, vilket är den sektor som står för högst andel utsläpp. Bilen som främsta färdsätt i takt med att befolkningen ökar är helt enkelt inte hållbart för framtiden. Dessutom går många vinster att göra för både hälsa, miljö och plånbok i en stad som är mindre beroende av fossildrivna transporter.

Så här arbetar Jönköpings kommun för att minska stadsutsläppen:

Kommunen arbetar aktivt med stadsplanering som främjar hållbart resande och minskar behovet av bilresor. Genom att utveckla och förbättra gångvägar, cykelnät och kollektivtrafik lägger kommunen en bra grund för att resa mer hållbart. Det handlar bland annat om att arbeta med parkeringsnormer, höja parkeringstaxan och omfördela utrymmet för gata och parkering så att mer plats ges till kollektivtrafikkörfält, gång- och cykelvägar. Kollektivtrafiken ska också bli snabbare, pålitligare och tryggare med fler klackhållplatser och trafikreglerande åtgärder.

– Som deltagare får vi tillgång till erfarenhetsutbyten med många andra städer. Det kommer att hjälpa oss och ge goda insikter om hur vi kan planera samhället för att transportera oss mer hållbart i kommunen, säger Simon Klintefors, hållbarhetsstrateg på Jönköpings kommun.

Kommunen arbetar med hållbarhet utifrån ”Program för hållbarhet i Jönköpings kommun”. Programmet utgår från Agenda 2030 och de Globala målen.

Hållbar utveckling – Agenda 2030