search
Sök
menu
Meny

Kommunen rustas för kris och krig

Patrik Nyman, beredskapssamordnare

Landets kommuner ska rustas för kris och krig. I Jönköpings kommun pågår just nu en översyn av krisberedskapen där alla delar av kommunen ingår och där Räddningstjänsten har en samordnande roll.

- Vi har en orolig omvärld, men krisen behöver inte vara en konflikt. Den kan vara av olyckskaraktär, en naturkatastrof som torka eller översvämning, sabotage eller terror, säger Patrik Nyman, beredskapssamordnare i Jönköpings kommun.

Det är SKL, Sverige kommuner och landsting, som tillsammans med MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, träffat en överenskommelse där Sverige ska bygga ett nytt totalförsvar. Totalförsvaret ska bestå av det militära försvaret men också ett återuppbyggt civilförsvar.

– Uppgiften är väldigt stor och involverar hela samhället. Nu är det första steget avklarat i kommunen där vi under året haft krisutbildningar för ledningsgrupper och specialister inom olika områden. Sedan kommer det här arbetet att fortsätta i flera år framöver, säger Patrik Nyman.

Fortsätta som normalt

Utgångspunkten i kommunens krisöversyn är att alla verksamheter ska, så längt det är möjligt vid en särskild händelse, kunna fungera som normalt. Grunden är den gedigna beredskap som redan finns, men den ska sedan kunna växla upp vid en större kris.

När det civila försvaret nu ska byggas är målet att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och även att kunna bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Patrik Nyman har varit beredskapssamordnare i ungefär ett år. Tidigare arbetade han som polis. Han är imponerad av kunskaperna och rutinerna som redan finns i kommunen.

– Jag kom in i det hela ganska förutsättningslöst och lär mig hela tiden nytt och upptäcker vilken kompetens som finns. För många och för mig tidigare var kanske kommunen något som vi betalar skatt till och så fungerar det mesta. Men det ligger enormt mycket arbete bakom en så stor apparat med 12 000 anställda.

Klara sig i 72 timmar

Förutom att samhället måste anpassa sig till en mer oförutsägbar omvärld måste också invånarna ta höjd för sin egen situation vid en särskild händelse. Riktlinjerna är att individen ska klara sig i minst 72 timmar trots att kanske flera samhällsfunktioner inte fungerar.

– Du har ett eget ansvar att klara några dygn utan el, vatten eller mat. De flesta av oss gör det om vi planerar. Då underlättar vi för de som behöver mer hjälp av samhällets resurser, exempelvis äldre, sjuka och barn.

Jönköpings kommun står inte ensam i det här arbetet utan samarbetar i hög utsträckning med Regionen, Länsstyrelsen och andra närliggande kommuner.

– Vi har goda förutsättningar att bygga någonting bra med duktig personal som är intresserad och engagerad. Det här arbetet är fortfarande i en uppstartsfas och mycket jobb återstår kring hur vi använder våra resurser på bästa sätt, säger Patrik Nyman.

 

Krisinformation till allmänheten

När samhället drabbas av störningar av olika slag är informationen till allmänheten viktig. Vid en större händelse kan allmänheten informeras på något eller flera av följande sätt:

  • Kontaktcenter 036-10 50 00.
  • www.jonkoping.se
  • Kommunens facebooksida, facebook.com/jonkopingskommun
  • Sveriges Radio Jönköping P4
  • Appen krisinformation
  • Informationsnumret 11313
  • Annonser
  • Servicepunkter
  • Flygblad
  • VMA

72-timmarsberedskap

Vid en kris eller större händelse kan du behöva vara förberedd på att klara dig själv utan samhällets normala resurser i 72 timmar eller längre. Nedan finns en checklista på sådant som kan behövas.

Vatten och mat
Dunkar för vattenhämtning
Mat (t.ex. konserver, tetrapack, torrvaror
Mineralvatten
Campingkök (Triangakök) och bränsle
Utomhusgrill

Värme och ljus
Ficklampor med extra batterier
Stearinljus och tändstickor
Varma kläder, sovsäck eller filtar

Övrigt
Vevradio/batteriradio (extra batterier)
Telefonlista på papper med viktiga telefonnummer (när mobilen inte fungerar)
Husapotek
Kontanter

Publicerad: 2019-01-17 13.48