etikett

Publicerad:

Kommunen ska kartlägga möjlighet att minska energiförbrukningen

etikett

sdf

Den rådande energikrisen i Europa är en av de stora frågorna inför vintern. För några veckor sedan kom ett uppdrag från regeringen till statliga myndigheter om att minska elförbrukningen.

– Jönköpings kommun vill också göra sitt och startar nu en arbetsgrupp som ska ta fram olika förslag för att minska energiförbrukningen samt vad det skulle ha för konsekvenser för invånarna, säger Johan Fritz, stadsdirektör i Jönköpings kommun.

Arbetsgruppen kommer att vara koncernövergripande och ledas av kommunens hållbarhetsstrateg Linda Hassel.

Kartlägga övergripande åtgärder

Exakt vilka prioriteringar eller förbrukningsminskningar som går att göra är ännu inte klarlagt.

– Vi måste se över vad som eventuellt kan göras på det övergripande planet, men också vad den enskilde individen eller medarbetaren kan bidra med i vardagen samt vilken beredskap vi behöver ha, säger Thomas Bergholm, teknisk direktör i Jönköpings kommun.

Jönköpings kommun har i huvudsak bundna elavtal som löper på genom år 2023. 2024 kan därför även elpriset bli en allt viktigare faktor för kommunen.

– När det gäller energifrågan så finns det flera aspekter som vi kan utgå ifrån när vi tittar på eventuella förbrukningsminskningar. Det handlar för kommunens del självklart om kostnader för energi och klimatmål. Men viktigast just nu är att titta på vad vi kan bidra med utifrån den aktuella energikrisen, säger Thomas Bergholm.

"Högst medvetna om krisen"

När arbetsgruppen tagit fram ett underlag kring eventuella åtgärder behöver Jönköpings kommun ta ställning till vilka åtgärder som är rimliga.

- Vi är högst medvetna om den här krisen och gör avvägningar redan nu i budgetarbetet. Jag tycker det är viktigt att kommunen, som en stor och viktig aktör i länet, ser över vad som är möjligt och vilka konsekvenser det här kan få för samhället, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.