search
Sök
menu
Meny

Konferens under bar himmel

Ett tiotalpersoner står i en ring på en stenstrand. På ena sidan av dem syns Vättern breda ut sig och andra sidan är täckt med lövskog.

Klassrum utan tak. Vid Vätterns strandkant höll kommunekologen Dag Fredriksson en workshop om ekosystemtjänster i pedagogik och planering under torsdagseftermiddagen.

Just nu pågår Sveriges största konferens för utomhuspedagogik i Jönköping. I år möts 350 deltagare under bar himmel, för att göra en djupdykning i hur lärande utomhus kan stärka barn och elevers inlärning och välmående. 

Inspirerande föreläsningar och kreativa workshops står på schemat under konferensen Ute är inne 29-30 augusti. Bland workshopledare och föreläsare finns flera personer från Jönköpings kommun. Lovisa Bjelkvik och Ulrika Franke från Upptech instruerade hur man med enkla medel som hopprep och naturmaterial kan göra olika övningar kopplade till läroplanen.

Två kvinnor står och ser ner på ett vitt skynke. Bakom dem vajar en flagga med texten "Upptech" och mellan dem står en blå box.

Ulrika Franke, miljösamordnare, och Lovisa Bjelkvik, lärare, demonstrerade hur de arbetar på Upptech.

– Vi vill visa att undervisning i programmering utomhus inte behöver vara så svårt, och att man inte behöver dyra produkter för att komma igång, säger Lovisa. Deltagarna ska känna sig redo att börja undervisa i programmering redan när de kommer tillbaka till skolan på måndag! 

Ett stenkast därifrån höll kommunekologen Dag Fredriksson, tillsammans med översiktsplanerare Åsa Lindblom, en workshop om ekosystemtjänster i pedagogik och planering.

– Vi är helt beroende av att det finns hög biologisk mångfald, livskraftiga naturliga ekosystem och mycket grönområden i urbana miljöer. Därför är ekosystemtjänster ett ämne som förtjänar mer uppmärksamhet, säger Dag.

Jönköping satsar på rikt friluftsliv

I år står Jönköpings kommun som medarrangör på initiativ från Jönköpings friluftsråd, som bland annat arbetar med fokus på ett rikare friluftsliv i skolan. För att lyckas med det krävs ett samspel mellan en rad olika sektorer.

– När vi bjöd in till den här konferensen föreslog vi att bredda den, alltså bjuda in såväl pedagoger och fritidspedagoger som forskare, landskapsarkitekter, samhällsplanerare och akademiker, säger Lisa Bergström, friluftsstrateg i Jönköpings kommun. Tillsammans kan vi skapa ett rikt friluftsliv, men vi måste prata med varandra för att komma dit.

Om konferensen

Ute är inne arrangeras vartannat år av Utenavet, ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. Årets tema är utomhuspedagogik och ekosystemtjänster, och samtliga workshops hålls helt eller delvis i klassrum utan tak – utomhus. Här möts deltagare och föreläsare från hela Sverige för att diskutera vinsterna med fysiskt aktiva barn och elever, och inspirera varandra till att på olika sätt undervisa i utemiljö. Forskning visar att utomhuspedagogik främjar både hälsa och inlärning på många olika sätt.

Publicerad: 2019-09-02 14.22