search
Sök
menu
Meny

Kunskapen om EU-frågor ska öka

En kvinna och en man skakar hand

EU- och handelsminister Ann-Linde (S) skakar hand med kommunalrådet Peter Jutterström (M).

Idag träffade EU- och handelsminister Ann Linde representanter för flera av länets kommuner, däribland Jönköping, för ett så kallat handslag. Det är en överenskommelse för att tillsammans öka kunskapen och delaktigheten för frågor som beslutas av EU. 

‑Kunskapen, delaktigheten och engagemanget i EU-frågor behöver öka. Det är över 20 år sedan Sverige blev medlem i EU, men fortfarande är kunskapen på tok för låg om EU:s roll och om hur besluten i Europaparlamentet påverkar oss. Det vill vi försöka ändra på, säger Peter Jutterström (M), kommunalråd i Jönköpings kommun.

I utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) pekas på en omfattande kunskapsbrist och att även många folkvalda och tjänstepersoner har svårt att redogöra för hur verksamheten är kopplad till beslut på EU-nivå, Det minskar svenskars möjligheter att påverka EU-beslut. EU påverkar idag fler än hälften av de politiska besluten på lokal och regional nivå.

I samband med dagens symboliska handslag mellan kommunalrådet Peter Jutterström (M) och EU- och handelsminister Ann Linde (S) åtog sig Jönköpings kommun att vidta åtgärder för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget för frågor som beslutas inom EU.

Detta åtar sig kommunen:

  • Genomföra utbildningar och kunskapshöjande aktiviteter för förtroendevalda och tjänstepersoner med fokus på EU:s beslutsprocesser, påverkan och EU-program.
  • Fortsätta arbeta för EU-samarbete och EU-finansiering för fortsatt utveckling i kommunkoncernen.
  • Tillsammans med andra lokala och regionala aktörer medverka till flera gemensamma aktiviteter och samverkan kring EU program, samt att påverka EU i frågor av vikt för mål och prioriteringar på regional och kommunal nivå. Exempel på aktiviteter under den årliga Europaveckan, regional samverkan inom EU projekt t.ex. projektet CHANGE.
  • Verka för ett ökat valdeltagande i EU-parlamentsvalet 2019.

Publicerad: 2018-03-02 16.15