"Lämna inte en person du oroar dig för ensam"

etikett

sdf

Suicidpreventiva veckan den 5-11 september har fokus på arbetet med att förhindra självmord. Ett livsviktigt arbete som i Jönköpings kommun stärks av en ny roll: en samordnare för suicidprevention.

Porträttbild av Jackline Edén

Jackline Edén, ny samordnare.

Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som instiftats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Här i Jönköpings län uppmärksammas ämnet
under en hel vecka – suicidpreventiva veckan. Men det viktigaste arbetet är det som pågår hela tiden. Och en av de som leder det är kommunens nya samordnare för suicidprevention Jackline Edén.
– Jag kommer att arbeta med suicidprevention, att förhindra självmord, och psykisk ohälsa och hälsa på många olika sätt. Jag har en delad tjänst där jag kommer vara hälften av tiden på Räddningstjänsten och hälften på Kommunal utveckling och Sektion Folkhälsa, berättar Jackline.
– Uppdraget innebär bland annat att skriva en handlingsplan om hur kommunen kan arbeta vidare med denna fråga. Det kan handla om alltifrån att förbättra medarbetarnas och medborgarnas psykiska hälsa till att sprida kunskap kring hur Räddningstjänsten arbetar för att förhindra självmord vid en utryckning.

Vilka utmaningar ser du?

–Att det är ett stigmatiserat ämne som få vågar prata om. De senaste åren har det blivit en stor förändring men vi har långt kvar. Det är viktigt att förstå att det kan hända vem som helst, depression eller liknande tillstånd kan gör att man känner att man inte orkar leva och till och med gör ett suicidförsök eller begår självmord. Men det är behandlingsbart, med samtal eller andra insatser. Hjälp finns att få.

Vad gör man om man möter någon som mår dåligt?

–Försök prata med personen, ett vänligt ansikte eller ett leende kan göra allt i det läget. Det visar att du bryr dig. Om situationen blir akut och du är orolig för att personen ska göra sig illa så är det 112 som gäller. Om situationen inte är akut så kan ni tillsammans diskutera hur man ska gå vidare och vilken typ av hjälp som passar bäst. Lämna inte en person du oroar dig för ensam.

Förebygga självmord – suicidprevention

Här hittar du mer information om hur du kan hjälpa någon som mår dåligt och vill ta sitt liv. Du kan även få råd om du själv har tankar på självmord.

Förebygga självmord - information och råd

Suicidpreventiva veckan är en vecka med aktiviteter som sätter fokus på lokalt, regionalt och nationellt arbete med att förebygga självmord.

Suicidpreventiva veckan 2022

Relaterade artiklar