search
Sök
menu
Meny

Länssjukhuset Ryhov vann Stadsbyggnadspriset 2020

Länssjukhuset Ryhov, vinnare av Stadsbyggnadspriset 2020.

Stadsbyggnadspriset 2020 tilldelas den nya byggnaden på Länssjukhuset Ryhov. Den har byggts av NCC och tagits fram i samarbete med arkitekten Liljewalls. Förutom det stora priset vann de även klassen God livsmiljö.

Byggnaden beskrivs som en komplex vårdbyggnad gestaltad med många arkitektoniska kvaliteter både inne och ute, av stadsarkitekten Bengt Mattias Carlsson

"Ensam är inte stark, det är tillsammans vi lyfter. Vi tackar alla som varit inblandade i projektet", säger Johan Brendelökken från Liljewalls arkitekter som mottog priset vid den webbsända prisutdelningen.

Klas Melman, byggprojektledare på Regionfastigheter Jönköpings Län tillägger: "Vi tackar särskilt vårdpersonalen på Ryhov, deras närvaro i projektet har varit väldigt viktig."

Priset togs emot av Klas Melman (Regionfastigheter Jönköping) och Johan Brendelökken (Liljewalls arkitekter). Anders Samuelsson, ordförande Stadsbyggnadsnämnden, håller i plaketten som kommer fästas på byggnaden.

Priset togs emot av Klas Melman (Regionfastigheter Jönköping) och Johan Brendelökken (Liljewalls arkitekter). Anders Samuelsson, ordförande Stadsbyggnadsnämnden, håller i plaketten som kommer fästas på byggnaden.

Projekt som är förebilder

Stadsbyggnadspriset delas ut till byggnader eller miljöer som färdigställt under det senaste året för att uppmärksamma och främja god byggnadsvård, god arkitektur och goda livsmiljöer i Jönköpings kommun. I år kom det in totalt 37 förslag. Stadsbyggnadsnämnden utser vinnarna i respektive klass.

Stadsbyggnadspriset tar fram projekt som är förebilder och kan bidra till diskussionen om hur arkitekturen ska utvecklas och bidra till värden i vår stad. Hur passar det nya in mot det gamla i våra stadsrum? Vilka nya innovationer bidrar vår egen tid med? Och vilka bra exempel finns på fina renoveringar av äldre arkitektur, är frågor som är viktiga att diskutera, säger Bengt Mattias Carlsson.

Juryns motiveringar

Motivering vinnare: God livsmiljö, Ryhov

Motivering vinnare god livsmiljö, Ryhov

Region Jönköpings län / Liljewalls / White / NCC

Hälsofrämjande arkitektur
Ryhov får en ny årsring i samspel med ursprunget men med en egen tydlig karaktär. En stor och komplex vårdbyggnad skickligt programmerad och gestaltad med många arkitektoniska kvalitéer såväl ute och som inne.
Interiören organiseras som en inre stadsplan. Med tydliga ”gaturum”, platser och axlar blir det lätt att både orientera sig och mötas.

Sjukhuskorridoren med sina inte alltid så positiva konnotationer får här istället bli huvudnumret och placeras i fasad med helglasade burspråk som lyfter in parkmiljön och ljuset i byggnaden och ger exteriören ett starkt fasaduttryck.

En ambitiös landskapsgestaltning med flera olika teman ger också en extra dimension runt byggnaderna och från de ljusa vårdrummen ges utblickar över de inre gårdarna. Två nya skarpa gavelsiluetter bygger vidare på Ryhovs idé om Vätterns vågor. Sammantaget bildar denna gedigna tegelbyggnad ramverket till en förebildligt gestaltad livsmiljö.

Motivering vinnare: God arkitektur, Prostkvarnsdammen

Motivering vinnare god arkitektur, Prostkvarnsdammen

Riksbyggen / Yellon / Bluewall

Unikt utropstecken på Dalvik
Ett starkt arkitektoniskt uttryck åstadkoms med enkla medel. Med en detaljering utöver det vanliga och en unik siluett stärker projektet 50-talsstadsdelen Dalvik.

Byggnaden landar förebildligt i en väl gestaltad grön förgårdsmark med integrerade ramper och väl inne välkomnas man av en omsorgsfullt utformad entré och en gemensamhetslokal med utsikt över Prostkvarnsdammen.

Detta är ett mycket stilsäkert projekt där detaljer och materialval är i fokus. Bågformen används skickligt och genomgående som formelement för att skapa dynamik. Välritade eleganta planlösningar, långa balkonger och många passager mellan ute och inne ger villakvaliteter.

Ytterväggen är klädd med träpanel som skyddas genom förkolning. Balkongräckets rektangulära ribbor är noggrant valda för att skapa fasaduttrycket.

Här bjuds på arkitektonisk toppkvalitet!

Motivering hedersomnämnande: God arkitektur, East:

Motivering hedersomnämnande, East:

Tosito / Enter arkitektur

Ett urbant projekt med skärpa som lyfter hela östra Öster
East har ett starkt koncept, en unik gård och blir som helhet en stadsmässig förebild. Gården har en tydlig arkitektonisk identitet, som ett inre torg med stora sociala kvalitéer och som i och med sina proportioner, sina balkonger och en sparsmakad palett i svart, glas och naturträ bär likheter med en teatersalong.

Omgivningens efterkrigsarkitektur är kvarterstad, men saknar det stadsmässiga. Här bidrar detta projekt till gatulivet med tydliga, välkomnande och genomgående entréer. Huskropparna är också varierade och uppdelade så att mötesplatser och plats för butikslokaler skapas i kvarterets hörn.

Fasaderna är utförda med gedigna material, svart tegel eller infärgad betong, och har en fin detaljering vid takfot och i fasadens bjälklagsband med inspiration från fabriken intill. Detta är en förebildligt formgiven helhet som visar vägen framåt när Jönköping arbetar vidare med att utvidga sin innerstad med nya urbana kvaliteter.

Motivering vinnare: God byggnadsvård, Ahlstrom-Munksjö:

Motivering god byggnadsvård, Ahlstrom-Munksjö:

Ahlstrom-Munksjö AB / Tengbom

Levande kulturmiljö
Munksjöns stränder görs tillgängliga för allmänheten i ett fruktsamt samarbete mellan Ahlstrom-Munksjö AB och kommunen. Genom att frigöra en strandremsa från industriområdet och flytta fabrikens kontor till en ombyggnad vid vattnet stärker man framtida stadsliv och bidrar till trygghet vid skapandet av det nya kajstråket.

En sluten äldre vattenreningsbyggnad öppnas upp med ett stilsäkert ombyggnadskoncept och bidrar med liv till den nya strandpromenaden. Interiört får byggnaden nya precisa tillägg med elegant industrikaraktär. Detta är ett lysande exempel på hur äldre industriarkitektur kan återbrukas och bli en resurs som skapar mervärden till sin omgivning.

Publicerad: