search
Sök
menu
Meny

"Lärarna har gjort en hjälteinsats i pandemin"

Elev som sitter och skriver vid skolbänk

Stängda grundskolor i pandemin ger stora konsekvenser. För att kunna hålla öppet har några medarbetare på central förvaltning på utbildningsförvaltningen tillfälligt bytt roll och gjort inhopp i kärnverksamheten. ”Det har varit en väldigt viktig insats men de som gjort den stora hjälteinsatsen är förstås alla våra anställda lärare."

Pandemin påverkar alla verksamheter i olika utsträckning. Några som behövt ställa om dagligen för att möta både samhällets utmaningar och krav är personalen i grundskolan. Sjukfrånvaro gör att det är svårt att ha tillräckligt många behöriga lärare på plats.
– Utifrån en samhällsnytta behöver vi alltså hålla skolorna igång. När vi inte har undervisning på plats som våra elever har rätt till finns även risk att det blir en stor utbildningsskuld, säger Charlotte Olsson, verksamhetschef i grundskolan.
– Det går inte att ha samma typ av distansundervisning i grundskolan F-6 som på högstadiet och gymnasiet. Har vi inte tillräckligt med personal måste vi stänga vilket får stora konsekvenser. Föräldrar kan inte gå till sina jobb och kanske jobbar de i sin tur på exempelvis en förskola eller inom vården.

Inventering genomfördes

För att inte behöva stänga grundskolorna gjorde HR på utbildningsförvaltningen en gemensam inventering i början av höstterminen 2020.
– Vi letade efter personal med lärarbakgrund på utbildningsförvaltningens centrala förvaltning och sammanställde en lista över utbildade medarbetare vars uppdrag kunde ställas om tillfälligt så att de kunde hoppa in i verksamheten under kortare perioder, berättar Charlotte.

Varför är det så viktigt med behöriga lärare som vikarier?

– Det är väldigt viktigt att det finns personal med lärarbakgrund på plats för att hålla en viss nivå på undervisningen även när det är många sjuka. En utbildad lärare är en garanti för god undervisningskvalitet både i fritidshem och grundskola. De är också en trygghet för ordinarie personal som drar ett enormt stort lass i pandemin.

Så fungerar det

När det finns ett behov i verksamheten får Charlotte vanligtvis ett samtal från en rektor. Hon tar då kontakt med HR och samordnar med en ”tillfällig lärare” som får gå ut på den aktuella skolan för att lösa det akuta problemet.
– Just nu är situationen inte akut på någon skola och det är bra att veta att stöd finns.
Bemanningen från stadshuset har varit en viktig insats så att vi inte har behövt stänga skolor eller delar av skolor. Den stora hjälteinsatsen har förstås vår ordinarie personal i våra skolor gjort, de har haft ett tufft och slitsamt år och dragit ett enormt stort och viktigt lass i pandemin.

porträtt Ulrika Franke

Två tillfälliga inhoppare

Två av dem som gjort inhopp i verksamheten är Ulrika Franke som och Helén Petersson Lundgren. Ulrika jobbar till vardags med utomhuspedagogik på Upptech och Helén arbetar som barn- och elevombud.

– Jag hoppade in fyra dagar i en årskurs fyra på Månsarpsskolan. Det var roligt att träffa eleverna, men svårt att göra jobbet riktigt bra eftersom jag inte kände barnen och visste vilka behov var och en hade. Men jag fick otroligt fin hjälp av kollegorna, jag kände mig verkligen väl mottagen. Rektorerna var tacksamma för mitt inhopp och det kändes som att jag gjorde en insats, berättar Ulrika. Dessutom fick jag möjlighet att testa utomhuspedagogik direkt med eleverna – något som vi annars erbjuder som fortbildning till lärare.

porträttbild Helén

– Jag vet hur skolorna sliter och vänder ut och in på sig för att praktiskt lösa situationen, så har jag möjlighet att hjälpa till så gör jag gärna det. Dessutom är det ju en stor bonus som barn- och elevombud att få komma ut och träffa elever i deras vardag, Inte bara viktigt för att kunna ha ett barnrättsperspektiv, utan även fantastiskt roligt och givande. Men ganska tufft också. Jag som gymnasielärare har varit ute på två F-6 skolor, och det är mycket lära sig och att hålla reda på. Tack och lov fick jag supermycket hjälp av barnen, de vet ju precis hur det ska gå till och gav grymt bra råd och tips, säger Helén Petersson Lundgren.

Det här är ett reportage i en serie om hur medarbetare i våra verksamheter påverkats och ställt om i pandemin. #coronaberättelser

Publicerad: