Låt bilen stå ibland – för dig själv och för miljön

Två personer som cyklar, varav den ena har matvaror i korgen.

När du som kan väljer bort bilen och istället går, cyklar eller åker kollektivt, bidrar du till att det blir mindre trafikbelastning, köer och buller. Stadskärnan blir trevligare samtidigt som det gör gott för din egen hälsa. Utmana dina resvanor under Mobilitetsveckan 16-22 september.

Tidigare byggdes städer med bilen i fokus – men det är inte hållbart att bilåkandet växer i takt med befolkningen i städer i Jönköpings storlek. Det finns helt enkelt inte plats för hur många bilar som helst i centrum, speciellt inte då det samtidigt blir fler gående, cyklister och ökande kollektivtrafikresande. Vi arbetar för att Jönköping ska bli en hållbar kommun för invånarna, både nu och i framtiden.

För ett hållbart resande i Jönköpings kommun

Vi jobbar hela tiden med frågor kopplat till hållbart resande utifrån våra styrande dokument, som översiktsplanen, kommunikationsstrategin och cykelprogrammet med åtgärder för ett hållbart trafiksystem.

I Jönköpings kommun ska det vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt. För att underlätta för dig att välja ett mer hållbart färdsätt ser vi bland annat till att bygga om och bygga nya gång- och cykelvägar och bättre busshållplatser. I anslutning till hållplatserna bygger vi passager som ska öka säkerheten för dig som tar dig över vägen efter att ha klivit av bussen.

Cykelboxar med plats för cykel och annan förvaring finns att hyra i anslutning till infartsparkeringen och kollektivtrafik i Jönköping och vid Huskvarna station för att du ska kunna cykla sista biten in till jobbet. Just nu bygger vi en ny infartsparkering utmed Kortebovägen i höjd med Åbolid, även där kommer cykelboxar finnas. Vi vill helt enkelt göra det lättare att låta bilen stå, för dig som har möjlighet.

Utmana dig själv under Mobilitetsveckan

Europeiska mobilitetsveckan är en kampanjvecka som äger rum 16-22 september runt om i Europa varje år. Det är ett initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Mobilitet handlar om att transporter sig själv och gods på ett hållbart, säkert och effektivt sätt.

Utmana dig själv under veckan genom att till exempel:

  • Gå, cykla eller åk kollektivt till jobbet.
  • Gå, cykla eller åk kollektivt med dina barn till skolan eller fritidsaktiviteter.
  • Gå, cykla eller använd kollektivt när du handlar mat eller gör andra ärenden.
  • Samåk med grannen eller kollegan till och från jobbet.
  • Ha en helt bilfri dag.

För dig som vill läsa mer

Hållbart resande, Jönköpings kommun

Infartsparkering, Jönköpings kommun

Hyr cykelbox i anslutning till infartsparkering och kollektivtrafik, Jönköpings kommun

Pågående trafik- och utvecklingsprojekt: vägarbeten på gator, gångvägar och cykelvägar, Jönköpings kommun

Publicerad: