search
Sök
menu
Meny
Orange tårta med orden 100 procent trygghet skrivet på toppen.

Många i Jönköping trygga med äldreomsorgen

Kommuninvånare som bor på äldreboenden eller har hemtjänst känner sig trygga med äldreomsorgen. Det visar siffror från förra årets brukarenkät som totalt besvarades av 1910 personer.

Omkring 90 procent av brukarna inom hela äldreomsorgen, som svarade på enkäten, känner sig trygga och tycker att personalen ger ett bra bemötande.

- Vi fortsätter att ge omsorg på en hög nivå trots att vi har bekymmer att hitta tillräckligt med personal inom äldreomsorgen. Resultatet är ett kvitto på att vi jobbar på väldigt bra, alla medarbetare bidrar till detta, säger Camilla Johansson, chef för äldreomsorgen i Jönköpings kommun.

Högre än rikssnittet

Totalt svarade 697 personer på enkäten om situationen på kommunens äldreboenden, vilket är en svarsfrekvens på 58 procent. Sammantaget är 85 procent i det stora hela nöjda med äldreboendet, vilket är högre än rikssnittet.

Siffrorna för kommunens hemtjänst visar också fortsatt positiva siffror. I brukarenkäten svarade 1213 personer vilket är en svarsfrekvens på 65 procent. Där upplever 98 procent att de får ett bra bemötande från personalen och 91 procent är sammantaget nöjda med hemtjänsten.

- Det är ett väldigt bra betyg och något vi är stolta över. Målet är att våra brukare ska vara nöjda och det är naturligtvis hårt jobb som ligger bakom.

Resultaten från enkäten ligger över rikssnittet och har gjort så i flera år.

"Fråga för hela samhället"

I undersökningen framkommer också att mer än hälften av de som har hemtjänst känner sig ensamma. För äldre på boenden är siffrorna högre och det är en fråga som äldreomsorgen tar på allvar genom att anordna aktiviteter och skapa sociala sammanhang. Statistiken är liknande i hela landet.

- Att känna sig ensam beror nog på hela livssituationen när vi blir gamla. Det är inte något som äldreomsorgen ensam kan förebygga utan det är en fråga för hela samhället, säger Camilla Johansson.

Brukarenkäten är en årlig undersökning som skickas ut av Socialstyrelsen. Syftet med rapporten är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg.

Publicerad: 2019-02-06 08.51