search
Sök
menu
Meny
Sök

Medborgardialog om utvecklingen på landsbygden och övriga tätorter

Kvinna med barn på ryggen i skogsparti. Symbol med texten Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare.

Nu startar arbetet med den andra etappen i arbetet med Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare. I det inledande skedet har du möjlighet att tycka till om vad som är bra och vad som kan utvecklas på en plats. Dina synpunkter blir ett viktigt underlag i arbetet.

Det kan handla om var det är möjligt att bygga nya bostäder och verksamhetsområden, utveckla möjligheterna till fritidsaktiviteter och rekreation eller vad som är viktigt att bevara.

Etapp 2 - kommunens övriga tätorter och landsbygd

I denna etapp ingår landsbygden och kommunens övriga tätorter, till exempel: Gränna, Visingsö, Örserum, Ölmstad, Skärstad, Kaxholmen, Lekeryd, Tenhult och Bottnaryd. I den första etappen där Jönköping och centrala tätorter ingår har medborgardialog och samråd redan genomförts.

Svara i dialogen på webben

Medborgardialogen sker i första hand digitalt där du kan tycka till på kommunens hemsida. Du får märka ut en plats och tycka till om vad som går att utveckla på den eller vad som är bra med den idag.

Är du inte så van vid datorer kan du också kontakta kommunens kontaktcenter via telefon och få hjälp med att lämna synpunkter. Telefon: 036-10 50 00.

Medborgardialogen är öppen fram till 31 december.

Digitala dialogmöten

Det kommer hållas sex digitala dialogmöten med fokus på de olika kommundelarna. Då kan du framföra synpunkter på utvecklingen i din bygd. Mötena sker via Microsoft Teams och en länk för att ansluta till mötet kommar bland annat finnas på denna sidan några dagar före respektive möte.

Tider för dialogmöten

Plats

Tid

Bottnaryd, Ryd, Norra Mo

12 oktober kl. 18.30

Lekeryd, Svarttorp, Järsnäs

26 oktober kl. 18.30

Tenhult, Ödestugu, Öggestorp

9 november kl. 18.30

Kaxholmen, Skärstad, Ölmstad

16 november kl. 18.30

Gränna, Örserum

22 november kl. 18.30

Visingsö

23 november kl. 18.30

Ett viktigt underlag för översiktsplaneringen

Det är viktigt att hela kommunen kan leva och att vi ser till att skapa bra möjligheter för det när vi nu gör en plan för hur vi ska kunna växa till 200 000 invånare. Jag hoppas många tar chansen att tycka till i medborgardialogen, vi vill lyssna på invånarnas idéer och synpunkter och det är bra att få med dem redan från början, säger Mona Forsberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Medborgardialogen blir ett av underlagen när kommunen tar fram ett förslag på hur olika kommundelar kan växa och utvecklas. Detta kommer presenteras under hösten 2022. Tanken är sedan att detta blir kommunens nya översiktsplan som kommunfullmäktige beslutar om.

Läs mer om Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare

Publicerad: