search
Sök
menu
Meny

Naturligt samarbete för ett rikare friluftsliv

En brygga sträcker sig ut i Munksjön. På andra sidan sjön skymtar Munksjöstaden.

Närheten till natur och vatten i tätorten tas tillvara på i kommunens nya samarbete med Sportfiskarna i Jönköping.

Naturen är tillgänglig för alla – nu skapas resurser för att visa det på olika sätt. Tillsammans med Sportfiskarna i Jönköping ska kommunen utveckla och vårda vårt gemensamma friluftsliv.

På initiativ av Sportfiskarna har kommunen skrivit ett treårigt avtal om ett Idéburet offentligt partnerskap, så kallat IOP. I praktiken innebär partnerskapet att kommunen stöttar Sportfiskarna med finansiering av en mängd olika aktiviteter, som bidrar till ett rikare och mer tillgängligt friluftsliv för dig som medborgare.

– Ett önskemål från politiken är att samarbeta mer med civilsamhället, det här partnerskapet är ett jättebra exempel på hur vi kan göra det på ett konstruktivt sätt, säger Lisa Bergström, friluftsstrateg i Jönköpings kommun.

Även Sportfiskarna ser många fördelar med samarbetet. Hanna Eriksson, regionalt ungdomsansvarig, är positiv till att kunna utöka aktivitetsutbudet och bredda målgruppen.

– Att kommunen stöttar oss med finansiering ger oss möjlighet att utveckla våra befintliga verksamheter, men också satsa på nya typer av aktiviteter i Jönköpings kommun, där fler människor kan delta, säger Hanna.

Kommunens förlängda arm mot målen

Bland kriterierna för att teckna ett Idéburet offentligt partnerskap finns att verksamheten ska bidra till lokal utveckling och delaktighet i samhället. Partnerskapet med Sportfiskarna är en satsning på att utveckla friluftslivet och ta tillvara på vår rika natur, där vem som helst ska kunna delta i olika aktiviteter. Verksamheter kring vatten- och naturvård, miljö och fiske som görs tillgänglig för alla dockar an till sex av tio av kommunens friluftspolitiska mål.

– Sportfiskarna är unika i sitt slag. Dels bedriver de forskning som vi kan få tillgång till, men de erbjuder även både miljövårdande insatser, rekreation i naturen och utomhuspedagogik som vi kommer att ha stor nytta av, säger Lisa Bergström.

Utbildning och stöd kommer erbjudas till pedagoger, fritidsledare och fritidsassistenter på olika nivåer i kommunen för att sprida kunskap om allemansrätt, folkhälsa och integration. Sportfiskarna kommer komplettera och samverka med många verksamheter i kommunen och är en extra resurs för hela kommunen och friluftslivet i stort – som rymmer såväl fritid, skola och miljö.

Läs mer om kommunens samverkan genom IOP

Publicerad: 2019-10-31 11.08