search
Sök
menu
Meny

Nominera till miljöpriset och
naturvårdspriset!

Ett kretslopp med buss, vindkraftverk, träd, hus, bro, illustration.

Vet du någon som gjort skillnad för miljön i Jönköpings kommun? Eller någon som gjort insatser av bestående värde för naturvården i kommunen? Då kan du nominera dem till miljöpriset eller
naturvårdspriset.

Varje år delar kommunen ut ett miljöpris för att uppmuntra alla som bor och verkar här till att värna om miljön, och ett naturvårdspris för att uppmärksamma engagemang för biologisk mångfald. Nu är det dags att skicka in dina nomineringar!

Miljöpriset

Miljöpriset delas ut till ett företag, en förening, en organisation eller en privatperson som gör aktiva insatser som syftar till en bättre miljö, resurshus­hållning, ekologisk hållbarhet eller kretsloppstänkande.

Priset delas ut i två olika kategorier - skola eller förskola, prissumma 15 000 kr, övriga, prissumma 25 000 kr, och det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som beslutar vilka som blir årets miljöpristagare.

2017 valde nämnden att utse Chokladverkstan och Christina Lööv och Kyrkklockans förskola till vinnare av miljöpriset.

Tårta på bord på Tabergs västra topp.

Naturvårdspriset

Naturvårdspriset tilldelas personer eller organisationer verksamma inom Jönköpings kommun, som genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för
naturvården i kommunen.

Engagemanget kan bestå av insatser för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, restaurering av fiskvägar, undersökningar av någon intressant organism eller organismgrupp, lokal kunskap om fauna och flora med mera.

Priset är en unik akvarell av Róza Varjú samt ett diplom och det är stadsbyggnadsnämnden som beslutar vem som får priset.

2017 års naturvårdspris gick till Tabergs Bergslags Hembygdsförening för att de i många år fagat och slåttrat ängen på Tabergs västra topp tillsammans med Naturskyddsföreningen.

Nominera nu!

Senast den 31 mars kan du nominera till både miljöpriset och naturvårdspriset! Följ länkarna nedan för att nominera.

Publicerad: 2018-03-21 08.52