Normstorm 2023 – här kan du se årets utställning

etikett

Publicerad:

sdf

Kärlek i luften. Bild från året utställning skapad av Herman Bengtsson, Hugo Blomqvist och Anders Strömberg på Junedalskolan.

Inom ramarna för projektet Normstorm har kommunens högstadie- och gymnasieelever skapat konst som belyser olika normer. Du kan se bilderna på Jönköpings läns museum och i Juneporten.

Jönköpings kommun arbetar aktivt med att bli en ännu mer tolerant, öppen, trygg och kreativ plats. Detta arbete yttrar sig bland annat genom det årliga arbetet med Normstorm och ungdomar skapande av en normkreativ konstutställning.

I år har vi fått in en diger skörd av bilder. De bilder som är utvalda till utställningen är det för att motiven ställer frågor, väcker tankar och uppmuntrar till samtal och diskussioner kring normer och deras betydelse för jämställdhet och jämlikhet, säger Josefine Ottosson, Verksamhetsutvecklare pedagogik Jönköpings läns museum.

De medverkande skolorna i 2023 års upplaga av Normstorm är: Junedalsskolan, Stadsgårdsskolan, Per Brahegymnasiet, Rosenlundsskolan, Prolympia, Alfred Dalinskolan och LBS Kreativa gymnasiet.
Ett urval av bilderna som eleverna skapat hänger i Juneporten och visas på Jönköpings läns museum från den 19 april (vernissage kl 17) till den 1 oktober.