Nu invigs Norra Vedbos vindkraftsparker

etikett

Publicerad:

Foto: Vindin Vedbo AB

Vindkraftsparkerna Knohult och Älgön är nu i full drift på kommungränsen mellan Aneby och Jönköpings kommun. Med hjälp av 20 turbiner produceras el till 44 000 hushåll.

Jönköpings kommun har som stor arbetsgivare och aktör i länet ett ansvar i att visa vägen och vara en tydlig förebild i klimatomställningen. Där ingår både att minska de egna utsläppen av växthusgaser och bidra till klimatomställning för hela länet.

Förnybar energi från Norra Vedbos vindkraftsparker innebär årligen 8 000 ton mindre i koldioxidutsläpp jämfört med fossila källor. Vindkraftsparkerna beräknas även under etableringen skapa 60 regionala årsanställningar och inom loppet av 25-30 år skapa upp emot 140 årsanställningar under drifttiden.

– Vi ser stor potential i de nya vindkraftsparkerna Knohult och Älgön. De kommer att bidra på ett betydande sätt när det gäller att utöka den förnybara elproduktionen. Dessutom kommer de att bidra till att stärka lokal utveckling och föreningslivet i området, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson.

I samband med invigningen den 31 maj delas bidrag ut till elva föreningar i vindkraftsparkernas närområde. Ägaren av vindkraftsparkerna, Vindin Vedbo AB, avsätter pengar från produktionen till Fonden Norra Vedbo för att stödja landsbygdsutveckling och lokala aktiviteter. Bidrag kan årligen sökas ur fonden som förvaltas av Jönköpings kommun och Aneby kommun.

Några av föreningarna som får bidrag i år är Järsnäs motions- och gymnastikklubb samt Svarttorps Hembygdsförening för uppfräschning av lokaler med bland annat nytt golv, belysning, måleri och snickeri.