search
Sök
menu
Meny

Nu rullar vår nya förskolebuss

Långsidan på en buss som är dekorerad med texten Bussfrön samt detaljer av svampar, moln, vatten med mera.

Med en mobil förskola blir naturen den främsta platsen för aktivitet, lek och kunskapsutveckling. Nu utökar vi verksamheten med en nyinköpt förskolebuss.

Tre kvinnor står framför baksidan på en buss, illustrerad med texten Förskola på väg samt en blå koja med en myra som tittar ut.

Hanna Bergström, Jennie Sandahl och Anna Stolsner.

– Vi är taggade och förväntansfulla med att komma igång, säger Jennie Sandahl, Ann Stolsner och Hanna Bergström som alla kommer att arbeta på den nya förskolebussen, en så kallad mobil förskola.

Nu har Jönköpings kommun den första av två inköpta förskolebussar på plats. Buss nummer två planeras att levereras under hösten 2019. Den specialbyggda bussen från Finland är utrustad med allt vad som behövs för att fungera som en mobil förskola. Förskolebussen är alltså inte en utflyktsbuss utan en förskola på hjul. Samma barngrupp använder bussen varje dag och verksamheten sker till största del utomhus, året om. Tre pedagoger ansvarar för verksamheten och kör även bussen till och från platsen.

Mobil förskola med fokus utomhuspedagogik

Sedan sommaren 2016 har kommunen förskoleverksamhet i en hyrd buss från Linköpings kommun. Bussen ersätter en förskolelokal i Tenhult under den tid då en omfattande ombyggnation pågår. Verksamheten i bussen utgår från Läroplanen men platsen för aktivitet är framför allt i naturen och fokus är på utomhuspedagogik.

– Verksamhet förlagd till naturen visar flera positiva effekter, bland annat är barnen friskare, har en god språkutveckling och konflikterna minskar, säger Anna Karin Borka, förskolechef på utbildningsförvaltningen.

Eftersom verksamheten med förskolebussen i Tenhult fungerat så bra togs beslut under 2018 att fortsätta med mobil förskola. Två specialtillverkade bussar har köpts in och den första har precis levererats. Till en början kommer den att vara placerad i Norra Mos förskoleområde, där det finns behov av en mobil förskola i väntan på nya lokaler. Den andra bussen beräknas komma under hösten och tills dess används den hyrda bussen från Linköping.

Så här funkar förskolebussen

En barngrupp om max 22 barn har sin förskoleverksamhet i en specialbyggd buss tillsammans med tre pedagoger. Verksamheten sker utomhus varje dag. Två av pedagogerna har förutom sin yrkeskompetens även bussförarbevis och kör bussen. Restiden är max 30 minuter. Platsen bussen körs till är utvald och riskbedömd utifrån säkerhet för barn och buss.

Bussen är utrustad med bilbarnstol på varje plats, en toalett, kök och förvaring. Bussen är också utrustad med material för utomhuspedagogik, IT och mat.

Publicerad: 2019-02-04 08.58