search
Sök
menu
Meny

Nya politiska styret i Jönköpings kommun presenterat

Rådhuset.

De fyra partierna Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har enats om att styra Jönköpings kommun tillsammans under namnet Koalition för Jönköpings kommun under perioden 2019-2022.

Tillsammans samlar de 38 mandat av 81 och koalitionen ska styra kommunen genom en valteknisk samverkan med Vänsterpartiet. Koalitionen har också kommit överens om att inte utöka antalet kommunalråd i Jönköpings kommun.

 

          

Så här har koalitionen fördelat de politiska uppdragen i Jönköpings kommun:‌

Uppdrag

Ordförande

Kommunalråd ansvarsområde 1
Ledningsfrågor samt ordförande i Ledningsutskottet

Centerpartiet

Kommunalråd ansvarsområde 2
Välfärdsfrågor samt ordförande i Välfärdsutskottet

Socialdemokraterna

Kommunalråd ansvarsområde 3
Samhällsbyggnadsfrågor samt ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet

Socialdemokraterna


Uppdrag

Ordförande

1:e vice ordf

Kommunfullmäktiges presidium

Socialdemokraterna

Centerpartiet

Kommunstyrelsen

Centerpartiet

Socialdemokraterna

+ Upphandlingsutskottet under KS

Miljöpartiet


+ Personalutskottet under KS

Socialdemokraterna


Jönköping Rådhus AB

Socialdemokraterna

Centerpartiet

Barn- och utbildningsnämnden

Socialdemokraterna

Liberalerna

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Socialdemokraterna

Centerpartiet

Stadsbyggnadsnämnden

Centerpartiet

Socialdemokraterna

Teknisk nämnd

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljöpartiet

Socialdemokraterna

Socialnämnden

Socialdemokraterna

Centerpartiet

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Socialdemokraterna

Centerpartiet

Äldrenämnden

Liberalerna

Socialdemokraterna

Kultur- och fritidsnämnden

Socialdemokraterna

Centerpartiet

Elmia AB

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

 

Publicerad: 2018-11-21 11.11