etikett

Publicerad:

Ny kulturstrategi ska visa vägen mot en profilerad kulturkommun

etikett

Publicerad:

sdf

Filip Zezovski Lind. Foto: Linda Söndergaard

Jönköpings kommun har en ny kulturstrategi och kulturplan, som visar vägen mot att bli en profilerad kulturkommun. Arbetet med att ta fram strategin och planen har skett i nära dialog med både politiker och olika aktörer på kulturområdet.

Den visionära kulturstrategin, tillsammans med den mer konkreta kulturplanen, sträcker sig över de närmsta fyra åren och ska användas som en vägvisare framåt för både kommunala tjänstepersoner, kulturlivet och kulturintresserade. Arbetet med att ta fram både strategin och planen har genomsyrats av en tät dialog med flera olika aktörer på kulturfältet.

– Det här är något som fokuserar och samlar arbetet med kultur, både från Jönköpings kommuns och civilsamhällets håll, något att mötas i och utgå ifrån tillsammans. Det som är nästa steg nu är att vi lyfter de olika fokusområdena. Tillsammans med politiken och olika aktörer tar vi fram prioriteringar, säger Filip Zezovski Lind, tf avdelningschef kultur.

Efter genomförda dialoger med kulturliv, civilsamhälle, förvaltning och politik, formulerar kulturstrategin en vision av Jönköpings kulturliv 2026. Där beskrivs ett brett och inkluderande kulturliv, både när det gäller de som skapar, deltar i och får tillgång till konst och kultur.

Skapa förutsättningar för att nå målen

För att leva upp till visionen krävs en rad olika utvecklingsarbeten, som konkretiseras i kulturplanen. Bland annat uttrycker den hur barn och unga ska prioriteras i kommunens kulturarbete. Eftersom kulturplanen sträcker sig över en fyraårsperiod kommer den att brytas ned i handlingsplaner och budgetar på årsbasis.

– Det viktigaste som finns på både kort och lång sikt är att skapa förutsättningar för att nå målen. Dels genom den verksamhet vi i Jönköpings kommun själva driver, men framför allt genom de förutsättningar vi kan skapa för kulturaktörer och det fria kulturlivet. Där behöver vi bygga infrastruktur som kan vara bärande för kulturlivet framåt. Barn och unga har en mycket viktig plats i kulturarbetet och det ska de fortsätta ha, säger Filip.

Ett nav för kultur

Kulturstrategin tar bland annat avstamp i Vision 2030, Jönköpings kommuns vision som visar riktningen för kommunens verksamheter genom fyra målområden. Enligt Vision 2030 ska Jönköping profilera sig som ett nav för kultur. I kulturstrategin står det också att Jönköping år 2026 ska vara en profilerad kulturkommun.

– Vi är närmare att komma dit än vi tror, även om vi inte alltid har den självbilden. Vi har fortfarande mycket att jobba med men vi har möjligheten att nå dit. Jönköping är inte känt som en kulturkommun men om man bara blickar tillbaka fem år ser man att vi har utvecklats på kulturområdet. Vi har professionella aktörer på kulturfältet i en annan utsträckning, och en helt annan kapacitet. Vi har börjat profilera oss nationellt, dels vi som kommun men också de aktörer som verkar i kommunen, och när scenen växer så breddas den, avslutar Filip.