search
Sök
menu
Meny
Två barn räcker upp handen i ett klassrum.

Ny metod ska ge lugnare klassrum

Världens bästa klassrum, hur är det där? Den frågan är grunden till det första verktyget i metoden PAX, som ska bidra till trygghet och studiero i lågstadiet.

Lappar med olika ord uppsatta på en vägg.

Rosenlundsskolans vision sitter uppe på väggen.

PAX är det latinska ordet för frid och fred. Det är också namnet på en metod som ska öka det positiva samspelet i skolan, och göra klassrummet till en trivsam och lugn plats. Nu får utvalda lågstadieklasser i kommunen testa metoden.

– Det börjar oftast med att man jobbar fram det som kallas visionen, berättar Anna Lind, som är skolpsykolog. Elever och lärare kommer tillsammans överens om en vision för hur det är i världens bästa klassrum.

Det handlar om att tydliggöra vilka beteende som är PAX och som vi vill göra mer av för att få trivsel och studiero, och vad som är Bliim – det vi vill göra mindre av för att det skapar otrygghet och stök. Tillsammans med läraren kommer barnen fram till vad de vill se, höra, känna och göra för att må bra.

Tio verktyg

– Det eleverna brukar prata mest om är ljudvolymen, säger Daniel Ryding, som också är skolpsykolog. En lagom samtalston utifrån situation, det är PAX. Att skrika är Bliim i de flesta situationer. Andra saker som är PAX är att hjälpas åt, sitta på sin plats, räcka upp handen och att känna glädje och lugn.

Visionen är det första verktyget av tio, som implementeras stegvis. Några andra verktyg som används är överraskningspåsen, som tas fram när barnen hjälps åt för att bidra till PAX, och munspelet, som läraren använder för att slippa höja rösten när hen behöver barnens uppmärksamhet.

– Det är ett sätt att öka det positiva samspelet, och komma bort från tillsägelser, säger Anna. Tillsägelser som till exempel ”stopp”, ”sluta”, är ju inte alltid så konstruktiva. Istället fokuserar man på att uppmuntra eleverna när de gör rätt, hur man tillsammans hjälps åt med att bete sig på ett sätt som alla mår bra av, och vad barnen behöver av varandra för att trivas i klassrummet.

PAX-spelet

När alla verktyg implementerats och alla blivit bekväma med arbetssättet finns ett spel, PAX-spelet, som barnen spelar tillsammans med sin lärare. Spelet knyter ihop alla verktyg och målet är att alla ska lyckas. PAX-spelet ”spelas” genom att klassen delas in i grupper, och under en bestämd tidsperiod ska eleverna samverka för att följa den överenskomna visionen. När de lyckas, får de göra en kort gemensam aktivitet.

– Det kan vara till exempel tokiga grejer som att alla hoppar upp på sina bänkar och bräker som får, eller att de får ställa sig upp och dansa till en låt de tycker särskilt mycket om, säger Anna. Aktiviteten handlar om rörelse och hjälper barnen att ställa om mellan fokuserat arbete och lek.

Uppskattad metod

Än så länge har PAX-metoden införts i en handfull lågstadieklasser i kommunen, men i takt med att arbetet utvärderas och intresset ökar kan fler skolor börja med PAX.

– Vi har varit ute och gjort observationer, och de klasser som börjat med PAX är ju inte klara med implementeringen, berättar Daniel. Men det vi kan höra redan nu är att både elever och lärare tycker att det här är väldigt roligt.

PAX i skolan

PAX är en vetenskapligt beprövad metod för att skapa lugn och ro i klassrummet. Det finns många internationella studier på PAX som metod. Några av effekterna som man kunnat se att PAX bidrar till är: ökad måluppfyllelse, minskad stress för lärare och elever, ökat antal positiva interaktioner ökar i och utanför skolan, minskat antal tillsägelser, och ökad närvaro. En långtidsuppföljning visar även på att barnen får ett bättre vuxenliv med minskad tobak- och alkoholkonsumtion, samt förbättrad psykisk hälsa.

Publicerad: 2020-10-12 08.00