etikett

Publicerad:

Nytt bibliotek med fler möjligheter i Norrahammar

etikett

Torget som ritning utanför nya biblioteket i Norrahammar. 

Den 28 november öppnar det nya biblioteket i Norrahammar – biblioteket och torget utanför är framtaget med med universell utformning och tillgänglighetsanpassningar i fokus.

28 november öppnar det nya biblioteket i Norrahammar. Biblioteket är inte stort till ytan men rymmer stora planer och visioner. Biblioteket ska precis som alla biblioteket vara öppet för alla – men här med extra anpassningar för att verkligen har möjlighet att ta emot precis alla.

Det nuvarande biblioteket i Norrahammar stänger 27 oktober. Den 28 november öppnar det nya biblioteket. Under den månaden som biblioteket är stängt flyttar vi över medier till de nya lokalerna. Under tiden förlänger vi lånetiden.

– Den 28 november invigs biblioteket, sedan firar vi hela vecka 48 med olika programpunkter och arrangemang. Biblioteket är ett pilotprojekt med universell utformning och tillgänglighetsanpassningar i fokus. Målsättningen med universell utformning är att den ska vara anpassad utan att vara begränsande för någon eller märkas. Efter utvärdering ska vi se hur vi kan föra in detta i våra andra bibliotek, säger Emma Rickardsson är projektledare i arbetet med det nya biblioteket, kultur- och fritidsförvaltningen.

Allt från färgval till möbler är anpassade efter riktlinjer särskilt framtagna för målgruppen, personer med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Ett helt vanligt bibliotek men bättre helt enkelt. Norrahammars bibliotek kommer användas som bas för aktiviteter för just den målgruppen. För underlag med aktiviteter sker samarbete och planering med civilsamhället.

– Även miljön utanför biblioteket har skapats i samma anda. Det vi gör är att bygga torget så biblioteksentrén är tillgänglig från alla håll, inte bara via en ramp utan tre, varav en av dem är försedd med värmeslingor så den är underhållsfri under årets kalla månader med snö och is. Under arbetet med utformningen av utomhusmiljön har vi haft dialog med organisationen Funktionsrätt för att inte missa något. Och precis som inne i biblioteket är möblerna beställda med en mer tillgänglig design, utan att vara annorlunda än vad som finns på andra torg, säger Maria Fransson, projektledare, tekniska kontoret.

För att göra satsningar av det här slaget har bidrag sökts och beviljats av Statens kulturråd. Anpassningar som planeras är bland annat, möjlighet att kunna skärma av med draperier för att kunna skapa ett sinnesrum. Här ska besökaren kunna få en extra upplevelse och kunna uppleva med fler sinnen.

– Vi kommer arbeta hårt för att nå målgruppen och för att de ska få delta i tillexempel en sagostund med ljud, projiceringar och taktila inslag. Här i Norrahammar kommer vi kunna fokusera och arbeta djupare och bättre med detta. Utöver det kommer vi också arbeta med kommunikationen i biblioteksrummet både mellan besökare och personal men också den i biblioteksrummet. Här vill vi hitta innovativa lösningar. Vi vill använda oss av olika kommunikationshjälpmedel som kan möta olika målgruppers behov, exempelvis äldre, personer med annat modersmål än svenska och personer med olika sorters funktionsnedsättningar.