search
Sök
menu
Meny

Nytt naturreservat i västra vätter­branterna

Utsikt över Vättern från Häggeberg.

Foto: Dag Fredriksson.

Häggebergs och Granbäcks lövskogar är ett vackert lövskogs­område mellan Jönköping och Bankeryd. Den 20 juni beslutade kommun­fullmäktige att naturreservatet skulle bildas.

Det är väldigt fin gammal ädellövskog i brant miljö, här växer bland annat ek, lind, ask och alm. Det finns också några mindre betesmarker som betas av får och häst. I området finns redan flera upptrampade stigar att vandra på tack vare att hundklubben använt dem, en leder fram till en kanonfin utsiktsplats med makalös vy över området runt södra Vättern, säger Dag Fredriksson, kommunekolog på Jönköpings kommun.

Död ekklump.

Foto: Dag Fredriksson.

Området är lätt att ta sig till, det tar 10 min med buss från Juneporten och från Trånghalla och Strandängen är det gångavstånd.

– Vi har redan anlagda parkeringsplatser till naturreservatet men skyltningen är inte uppe än, det kommer vi jobba vidare med under hösten, säger Dag.

På kartan nedan hittar du parkeringsplatser och stigar i området.

Syftet med naturreservatet är att:

  • bevara och vårda en äldre blandlövskog dominerad av ädellövträd och med inslag av al
  • bevara och vårda en stor artrikedom av växter, djur och svampar knutna till blandlövskog och grova ädellövträd och död ved
  • tillgodose och utveckla allmänhetens behov av friluftsliv och naturupplevelser.

Naturreservatet är på 40,3 hektar, ligger på kommunal mark och förvaltas av Jönköpings kommun.

Publicerad: 2018-07-09 08.00