search
Sök
menu
Meny

Positiva resultat i medborgarundersökning

Vy över Jönköping från vattnet.

Många kommuninvånare anser att det finns stora möjligheter till arbete och utbildning och att kommunens verksamheter fungerar bra i Jönköpings kommun. Samtidigt nås ett lägre resultat i de frågor som rör möjligheter till inflytande och påverkan.

Det visar resultatet från Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning, en attitydundersökning som mäter hur kommuninvånarna ser på sin kommun.

Jönköpings kommuns resultat är till stor del högre än genomsnittet för övriga deltagande kommuner.

-På frågor om hur det är att leva och bo i kommunen och hur man ser på kommunens verksamheter får vi högre siffror än genomsnittet i landet och det är glädjande. Tyvärr har resultatet för området som handlar om förtroende och möjlighet till inflytande försämrats något. Vi får analysera det vidare och se hur vi kan utveckla vår dialog med medborgarna, säger Ann-Marie Nilsson (C), ordförande i kommunstyrelsen.

Frågor har ställts inom tre områden:

Kommunen som plats att bo och leva i

I frågor om kommunen som plats att bo och leva i får Jönköpings kommun generellt högre betyg än genomsnittet i landet. Området visar positiva resultat kring möjligheter till utbildning och arbete. Däremot har resultaten försämrats vad gäller möjligheten att hitta bra boende.

Kommunens olika verksamheter

Jönköpings kommun uppnår resultat över genomsnittet i de frågor som rör synen på kommunens verksamheter. Bland annat får gymnasieskolan ett gott betyg jämfört med övriga kommuner.

Invånarnas inflytande på kommunala beslut

I de frågor som rör invånarnas möjlighet till inflytande på kommunala beslut ligger Jönköpings resultat överlag i nivå med det nationella genomsnittet. Tidigare år har Jönköping haft högre resultat än genomsnittet i flera av frågorna inom området. Bland annat nås ett lägre resultat än vid föregående undersökning i frågorna som rör hur kommunens politiker och tjänstemän arbetar för kommunens bästa, samt hur väl politiska beslut genomförs.

Ett slumpmässigt urval på 1 600 personer i Jönköpings kommun fick frågorna och av dessa besvarade 41 procent enkäten. Genomsnittlig svarsfrekvens för samtliga deltagande kommuner var 40 procent.

Publicerad: 2017-12-19 09.03