search
Sök
menu
Meny
Brandbilar, polisbilar, ambulanser samt personal framför konserthuset Spira.

Samverkan mellan räddningstjänst, polis och ambulans (arkivbild).

Räddningstjänstens arbete med suicidprevention kan vara livsavgörande

Räddningstjänsten i Jönköping har ett uppdrag att samordna det förebyggande arbetet före, under och efter akuta larm om suicid. Arbetet följer en modell som omfattar samverkan mellan flera olika aktörer.

Räddningstjänsten har sedan länge varit en viktig aktör i arbetet med att förebygga suicid – men ändå saknas det forskning och kunskap om deras arbete. Men de senaste åren (2018-2020) har forskare på Hälsohögskolan i Jönköping, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, studerat arbetssättet hos Räddningstjänsten Jönköpings kommun. Studien, som har som syfte är att ta reda på mer om hur det breda arbetet med suicidprevention bedrivs i praktiken, visar att räddningstjänstens insatser kan vara livsavgörande.

– ­Resultaten tyder på att det arbetssätt som Jönköping använder, kan bidra till att stärka det lokala och regionala suicidpreventiva arbetet på flera sätt. Till exempel kan räddningstjänstpersonal använda sina erfarenheter av att arbeta olycksförebyggande även i sin roll som samordnare i det suicidpreventiva arbetet, säger projektledare Marie Ernsth Bravell, som tillsammans med Karl Hedman och Cristina Joy Torgé utgör forskargruppen från Hälsohögskolan som har arbetat med studien.

En av de personer på Räddningstjänsten i Jönköpings kommun som samordnar arbetet med suicidprevention är Elin Isfall. Hon tycker att det är bra att det forskas inom området.

– Vi arbetar med samverkan inom suicid på samma sätt som vi är vana att arbeta sedan tidigare genom RäddSam F och F-samverkan. Vi har sett att det verkar fungera bra även inom detta område och om det kan inspirerar andra är det bara positivt, säger Elin.

Elin fortsätter berätta att suicid är ett sådant stort samhällsproblem att det är bra om många aktörer hjälps åt:

– I Jönköpings kommun arbetar vi nära med alla aktörer och här är det också självklart att räddningstjänsten är en del av detta, men så är det inte överallt.
– Räddningstjänsten finns tillgängliga dygnet runt och kan ofta vara snabbt på plats. Vi är vana vid att hantera kriser och ge stöd. Jag tror att räddningstjänsten en värdefull resurs som kan stödja de drabbade efter en olycka och hjälpa dem vidare till andra aktörer i samhället, säger Elin.

Projektet har genomförts i nära samverkan med Räddningstjänsten i Jönköpings kommun och Trafikverket och resultatet presenteras nu i rapporten ”Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län - Exempel på samverkan mellan olika professioner med räddningstjänsten som samordnare”

Hur arbetar Jönköpings kommun?

”Jönköpingsmodellen” bygger på tre delar. Den första delen är en gemensam larmplan för alla blåljusorganisationer, den andra är ett kommunalt handlingsprogram om trygghet och säkerhet och den tredje tvärprofessionella arbetsgrupper som arbetar med särskilt fokus på suicidprevention och krisstöd. I Jönköpings kommun ingår suicidprevention också som en del i det kommunala handlingsprogrammet för trygghet och säkerhet.

Inom Jönköpings kommun finns det flera grupper som arbetar med suicidprevention. I grupperna finns representanter från flera av våra verksamheter samt externa aktörer som Trafikverket och Regionen. I de olika grupperna arbetas det bland annat med attityder, psykisk hälsa, vård och utbildning.

I det förebyggande arbetet ingår även att titta på fysiska platser t.ex. järnvägsspår, broar och andra höga höjder och hur man kan minska tillgängligheten och öka skyddet vid dessa ”farliga” platser. Ett annat viktigt fokusområde är hur samverkan mellan blåljusorganisationerna ska fungera på bästa sätt vid larm till 112.

Rapporten - Räddningstjänsten kan ha en central roll i arbetet med att minska självmord — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se, öppnas i ett nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Film - Samverkansmodellen för suicidprevention i Jönköpings län (youtube, öppnas i ett nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad: