search
Sök
menu
Meny

Så agerar Jönköpings kommun efter skärpta allmänna råd

Illustration av coronaviruset.

De skärpta allmänna råden för att stoppa smittspridningen av covid-19 som infördes den 3 november innebär flera förändringar för Jönköpings kommuns verksamheter. Bland annat stängs simhallar och fritidsgårdar för allmänheten och de medarbetare som har möjlighet ska arbeta hemifrån.

– Det är ett allvarligt läge som vi har. Det är en smitta som ökar kraftigt i hela samhället och nu måste vi hjälpas åt på alla sätt vi kan. För att minska smittspridningen ska vi så långt det är möjligt undvika fysisk kontakt med andra än det egna hushållet, säger Johan Fritz, stadsdirektör, under en direktsänd pressträff på onsdagen 4 november.

Skolverksamheten omfattas inte direkt av de skärpta råden. Kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De flesta medarbetare inom utbildningsförvaltningen arbetar nära barn, unga och elever och det gör att de arbetar på plats i skolan.

– Men vi ser över de rutiner som finns när det gäller exempelvis fysiska arbetsmöten om de kan hållas digitalt i stället. De yrkesgrupper som har möjlighet att arbeta hemifrån ska göra det, säger Göran Isberg, utbildningsdirektör.

Smittspårning och testning

Det finns en god beredskap inom Socialförvaltningen. Verksamheten har dragit viktiga lärdomar från vårens smittspridning och har byggt upp ett bra lager av skyddsutrustning och skapat goda rutiner för smittspårning och testning. Även Socialförvaltningen har till stora delar en verksamhet som är nära kommuninvånarna och kräver att de flesta är på plats på jobbet.

– Samtidigt är covid19 en lurig sjukdom. Det är inte alltid normala förkylningssymtom vi måste hålla utkik efter utan det kan vara mer diffusa symtom som muskelvärk exempelvis. Vi ser med stor oro på den breda allmänna spridningen av sjukdomen och hur det kan komma att påverka vård och omsorg, säger socialdirektör Stefan Österström.

Simhallar stängs

På kultur- och fritidsområdet blir det stora förändringar och flera delar av verksamheten stänger ner under tre veckor. Den öppna fritidsgårdsverksamheten, simhallar och allmänhetens åkning påverkas. Flera bibliotek kommer också att stängas.

– Vi stänger mycket av vår verksamhet men nu är det också upp till alla att ta ett gemensamt ansvar för att hejda den här smittspridningen, rädda liv och minska belastningen på sjukvården, säger Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör.

Åtgärder i korthet:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Fritidsgårdar

 • Stänger fritidsgårdarna
 • Personal finns fortsatt i respektive geografiskt område med ett utökat uppsökande fältuppdrag.

Idrott och förening

 • Kommunala simhallar stängs för allmänheten, dvs bad, äventyr, motionssim, relax, gym, gruppträning och vattengympa. (Rosenlundsbadet och Stadsgårdsbadet)
 • Simskoleverksamheten fortsätter i vanlig ordning och kan även komma att utökas till fler grupper.
 • Privatpersoner och företagsbokningar i simhallar avbokas.
 • Allmänhetens åkning ställs tillsvidare in på kommunens isanläggningar.
 • Föreningslivets bokningar ligger kvar, dock uppmanar vi till att de tar ansvar och följer folkhälsomyndighetens allmänna råd.
 • Bokningar för allmänheten i övriga kommunala idrottsanläggningar ligger kvar.
  Återigen under förutsättning att de följer riktlinjer och rekommendationer.
 • Vi förutsätter att all verksamhet förutom träning som vänder sig till barn och ungdomar som är födda 2005 eller senare, eller professionella idrottare som har idrotten som yrke eller huvudsaklig sysselsättning (på nationell eller internationell seniorelitnivå). Ställs in. Kommunen kan om det visar sig inte fungera komma att avboka verksamheter som inte följer nuvarande riktlinjer.

Kultur och bibliotek

 • Stänger Tändsticksmuseet
 • Koncentrerar verksamheten till stadsbiblioteket, Huskvarna bibliotek, Visingsö bibliotek och den mobila biblioteksverksamheten. Stänger därmed kommunens övriga kommunala bibliotek och ersätter med bokbussverksamheten.
 • Begränsar antalet besökare som får vara inne på biblioteken samtidigt.
 • All programverksamhet som inte kan erbjudas digitalt ställs in tills vidare.
 • Utökar servicen med Take-away.
 • Begränsa antalet sittplatser och stänga studierum.
 • Uppmanar till att nyttja det digitala biblioteket.
 • Biblioteken kommer under denna tid inte att fullt ut fungera som mötesplatser då vi uppmanar till korta besök.

Övrig verksamhet

 • Frivilligcentralen fortsätter med stödinsatser till personer 70+ till och med 22 december.

Åtgärderna gäller 3 veckor med början torsdag den 5 november.

Utbildningsförvaltningen

 • Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Friska barn och elever går till förskolan och skolan som vanligt. Sjuka barn och elever stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan.
 • Öppna förskoleverksamheten stängs under tre veckor.
 • Vuxenutbildningen i Jönköping fortsätter, precis som tidigare, att undervisa sina deltagare på distans.
 • Arbetsmarknadsenhetens verksamhet med deltagarna sker på plats, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Kulturskolan kommer att behöva göra begränsningar i sin verksamhet.
 • Det kommer också i närtid mer detaljerade råd och riktlinjer för våra medarbetare i respektive skolformer och verksamheten förskola, grundskola, gymnasieskola och kulturskolan i syfte att minska risken för smittspridning. Det kan vara att se till att fysiska möten mellan skolpersonal och vårdnadshavare i möjligaste mån undviks.
 • Utvecklingssamtal ska som huvudregel att hållas digitalt och kommande lucia- och julfester kommer att genomföras utan vårdnadshavare och enligt riktlinjer förankrade hos Regionens smittskyddsenhet.

Socialförvaltningen

 • Har god beredskap men är beredda på ett ansträngt läge.
 • Fortsätter rutiner med kohortvård för covidsmittade. Preventivt arbete fortsätter.
 • Äldreboenden håller tillsvidare öppet för besök men har fortsatt stor försiktighet och goda hygienrutiner är ett krav.
 • Ser över de yrkesgrupper som kan komma att arbeta delvis hemifrån, vissa utifrån ett rullande schema för att inte invånarna ska drabbas av sämre service.

Publicerad: 2020-11-16 08.54