search
Sök
menu
Meny

Så blir Stadsparksvallens nya läktare

I slutet av september startar arbetet med etapp 2 i ombyggnadsen av Stadsparksvallen och i oktober kommer gamla norra läktaren börja rivas. När allt är klart kommer Stadsparksvallen ha en publikkapacitet på ca 7300 personer.

I den första etappen är stommen på södra läktaren klar och arbetet med att klä in den är igång och kommer hålla på året ut. Den nya belysningen och den nya ventilationen är i drift. I den befintliga delen är det mesta renoverat. Det återstår arbete med pressrummet samt ett par mindre rum.

Lite mer påverkan

För etapp 2 är bygglov godkänt. Entreprenaderna kommer att starta under andra halvan av september och befintlig läktare kommer att rivas under oktober månad.

– Det blir ungefär två veckors rivningstid och sen börjar grundarbetet för den nya läktaren. Det innebär att det blir lite mer buller och byggtrafik nu än det varit tidigare. Även en del gång- och cykeltrafik genom Stadsparken kommer behöva ledas om, säger Erik Holmberg som är biträdande byggprojektledare.

Beslutet om att riva norra läktaren under pågående säsong togs innan sommaren.

– Eftersom tidplanen är väldigt snäv för att läktaren ska bli tillräckligt klar för att kunna ta emot publik till säsongen 2021, var det ett nödvändigt beslut. Vi har haft dialog med föreningarna om detta och tycker att det i dessa tider är viktigare att läktaren kan bli klar till nästa säsong, säger Martin Gårlin på kultur- och fritidsförvaltningen.

Bortasupporters transporteras under nya läktaren

Norra läktaren kommer rymma ca 2000 sittplatser och få en fasad av perforerad plåt på samma sätt som parkeringshuset Atollen har. Den kommer också inrymma kiosker och toaletter. Arboretumet i Stadsparken är värdefullt och det finns politiskt beslut om att inte inkräkta på det för långt norrut. Därför byggs en väg för busstrafik för bortasupporters under norra läktaren så att bussarna kan släppa av supporterns nära läktaren på inhägnat område. På detta sätt utnyttjas byggytan maximalt.

– Det är en viktig faktor för publiksäkerheten. Bussarna kommer sedan köra ut via befintlig gång- och cykelväg ut på Dunkahallavägen, därför kommer även den vägen att förstärkas för att klara det, säger Erik Holmberg.

Illustration av Stadsparksvallens nya läktare.

Publicerad: 2020-09-02 09.37