search
Sök
menu
Meny

Så här ska du hantera invasiva växtarter i trädgården

Trädgårdsarbete.

Blir det trädgårdsarbete i påskhelgen? Den invasiva växtarten parkslide kan vara ett problem i vanliga trädgårdar. Här får du tips om bekämpning och hantering av trädgårdsavfall.

Parkslide är en japansk växt som kom till Sverige som trädgårdsväxt. Den planterades i trädgårdar och parker och spreds därifrån vidare ut i naturen. Parkslide är en invasiv växt och klassas som en av världens värsta invasiva växter.


Hur känner du igen parkslide?

Växten liknar bambu och är en ljusgrön, bredbladad växt som kan bli upp till 2,5 meter. Bladen är äggformade och cirka 10 cm stora. Under tidig höst blommar växten i vita, skira klasar.

Parkslide. Bild från Naturvårdsverket.

Parkslide. Bild från Naturvårdsverket.

 

Parkslide är svår att bli av med

Parkslide är väldigt svår att bli av med när den väl har etablerat sig. Den sprids genom att rotdelar följer med när jordmassor flyttas, eller när trädgårdsavfall dumpas i naturen. Det räcker med 0,7 gram av en rot för att den ska bilda en ny planta. Roten kan överleva i marken i tiotals år utan växtdelar ovanför jord.

Hot mot den biologiska mångfalden

Parkslide konkurrerar ut det naturliga ekosystemet och både flora och fauna förändras där parkslide breder ut sig. En plats som tidigare varit rik på biologisk mångfald kan snabbt förändras där parkslide slår rot. Det blir en monokultur, vilket betyder att bara en växt lever på platsen. Med andra ord motsatsen till biologisk mångfald. Växten är inte farlig för människor.


Så här ska du göra!

  • Läs på om växten på Naturvårdsverkets webb så att du vet hur den ser ut och hur den fungerar.

  • Anlita gärna kunnigt yrkesfolk om du har möjlighet.

  • Räkna med att det kräver både resurser och tålamod att bekämpa parkslide – bekämpningen kan komma att pågå i många år.

  • Trimma inte bestånd med trimmer eller gräsklippare (då hackas växtdelarna sönder och sprids vidare i gräsmattan). Använd hellre ett skärande verktyg och stoppa växtdelarna rakt ner i dubbla plastpåsar.

  • Lämna in trädgårdsavfallet i dubbla påsar på sortergården som brännbart. Informera sortergården att påsarna innehåller invasiva arter så att de inte öppnar säckarna av misstag.

  • Torka eller sopa rent trädgårdsverktyg, gummistövlar, skottkärra etcetera ner i påsarna med övrigt avfall. Annars kan spår av arten finnas kvar och spridas vidare till nya platser.

  • Tippa aldrig jordmassor eller trädgårdsavfall i naturen. Det är faktiskt förbjudet enligt lag! Dessutom kan du ovetandes sprida vidare invasiva arter.

  • Rapportera in förekomst av parkslide och andra invasiva arter med foto på www.invasivaarter.nu.

Publicerad: