etikett

Publicerad:

Så kan våra mindre tätorter och landsbygd utvecklas – tyck till om förslaget

etikett

Publicerad:

Solnedgång över Visingsö i Vättern.

Vi har tagit fram förslag på en ny plan för framtiden för kommunens mindre tätorter och landsbygden, som visar kommunens ambitioner för en hållbar samhällsutveckling. Du kan lämna synpunkter på förslaget 1 april-31 maj.

I februari i år antog kommunfullmäktige en ny fördjupad översiktsplan för centrala tätorten i Jönköpings kommun. Den andra delen i kommunens arbete med ny översiktsplanen omfattar resterande tätorter och omkringliggande landsbygd.

Hur ska vi växa hållbart i mindre tätorter? Vad för utveckling ska ske på landsbygden? Vad ska vi bevara och vad ska vi utveckla? Vi har tagit fram ett förslag till översiktsplan för kommunens mindre tätorter och landsbygden, och det finns möjlighet att tycka till om förslaget under samrådstiden som pågår 1 april-31 maj.

– De medborgardialoger som hölls inför framtagandet av förslaget engagerade många människor och nu finns ytterligare en möjlighet att tycka till och påverka. Dialogen med boende, näringsliv och civilsamhälle är viktig för att vi ska få till en så bra plan som möjligt inom varje område. Alla våra mindre tätorter är unika och utbyggnadsstrategin ska anamma de förutsättningar och styrkor som finns inom varje område. Vi ser nu fram emot många synpunkter under hela samrådstiden, säger Joakim Dahlström, oppositionsråd i Jönköpings kommun.

Välkommen på samrådsmöten

I april och maj bjuder vi in till samrådsmöten i sex orter. Under mötena presenterar vi förslag och det finns möjlighet att ställa frågor om det till politiker och tjänstemän. Vi inleder varje möte med en presentation av förslaget, följt av tid för frågor från cirka kl. 18.30. Du väljer själv om du deltar hela eller del av mötet, välkommen!

Samrådsmöten hålls följande datum och tider:

Bottnaryd: 12 april kl. 18-20 i Allianskyrkan i Bottnaryd
Lekeryd: 18 april kl. 18-20 i Pingstkyrkan i Lekeryd
Gränna: 27 april kl. 18-20 i Ribbasalen, Ribbaskolan i Gränna
Visingsö: 9 maj kl. 18-20 på Wisingsö Hotell & Konferens på Visingsö
Skärstad: 11 maj kl. 18-20 i Allianskyrkan i Skärstad
Tenhult: 15 maj kl. 18-20 i Allianskyrkan i Tenhult

– Det ska bli riktigt roligt att komma ut och berätta om förslaget. Alla har möjlighet att lämna synpunkter på det, det kommer vi politiker göra och jag hoppas att du som vill påverka kommunens utveckling gör det också, säger Mona Forsberg, kommunalråd i Jönköpings kommun.

Vad händer sen?

När samrådstiden för förslaget är över kommer vi bearbeta de synpunkter som kommit in och till viss del uppdatera förslaget. Det uppdaterade förslaget kommer sedan finnas tillgängligt för granskning – med möjlighet för såväl medborgare, organisationer och näringsliv att tycka till igen. En viktig framtidsplan som kommunens översiktsplan måste vi forma tillsammans för att kunna utveckla vår kommun på bästa möjliga hållbara sätt.

Lämna synpunkter på förslaget 1 april-31 maj

Synpunkter på förslaget till ny översiktsplan för mindre tätorter och landsbygd ska ha kommit in skriftligen senast den 31 maj till stadsbyggnadskontoret i Jönköpings kommun. Du kan lämna synpunkter digitalt via webben, se länk nedan, via e-post eller brev.

Alla handlingar finns även tillgängliga i vår utställningshall i Juneporten i Jönköping.

Här kan du ta del av förslaget och lämna synpunkter 1 april-31 maj

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett av våra viktigaste planeringsverktyg – den berättar om hur Jönköpings kommun ser på den framtida utvecklingen, och är ett vägledande verktyg för att förstå vår fysiska miljö i ett större perspektiv. Planen visar på en övergripande nivå vilka områden som kan bebyggas, vad som ska bevaras och vad som ska utvecklas på längre sikt gällande mark, vatten och stadsmiljö.

I översiktsplanen visar vi kommunens långsiktiga ambitioner – detaljerna för ett område bestäms senare när kommunen tar fram detaljplaner, och ligger till grund för bland annat trafikplanering, bygglov och när vi planerar för våra grönytor. Översiktsplanen hålls på en övergripande nivå och kommer styra och vägleda kring hur olika områden kan bebyggas, vad som ska bevaras och vad som ska utvecklas.