search
Sök
menu
Meny
Sök

Så styrs din hemkommun – och så kan du påverka den

kvinna vid dator

Har du koll på hur du genom dina demokratiska rättigheter kan påverka din kommun? 2022 är det val men det är inte bara när det är valår som du kan göra din röst hörd.

Alla svenska kommuner styrs av folkvalda politiker – det innebär att du som medborgare genom att gå och rösta kan påverka och kontrollera hur kommunen utför sitt uppdrag. Vart fjärde år, härnäst 2022, får alla medborgare över 18 år vara med och välja politiker till kommunfullmäktige. För att få rösta i Jönköpings kommun behöver du vara svensk medborgare och folkbokförd här. Det är samma krav som gäller för att bli vald till ett kommunalpolitiskt uppdrag. De folkvalda politikerna bildar kommunfullmäktige – kommunens högsta beslutande organ. Utöver kommunfullmäktige finns politiska uppdrag inom kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten. De flesta politiker är så kallade fritidspolitiker vilket innebär att deras politiska uppdrag inte är deras huvudsyssla.

Kommunfullmäktige beslutar om vilken inriktning kommunens verksamheter ska ha och hur resurserna ska fördelas. Det är även kommunfullmäktige som väljer ledamöter till kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete och har ansvar för ekonomin. Nämnderna ansvarar för löpande verksamhet och genomför beslut som fattas i kommunfullmäktige. Det är tjänstemän som jobbar i verksamheterna men det är politikerna som har det yttersta ansvaret.

Den största inkomstkällan för en kommun är kommunalskatten. Det är staten som bestämmer vad som får beskattas men det är upp till varje kommun att bestämma hur stor kommunalskatt som medborgarna ska betala och hur pengarna ska fördelas. Förutom att gå och rösta finns flera olika vägar för dialog, delaktighet och påverkan.

Så kan du påverka din hemkommun - Jönköpings kommun

Publicerad: