search
Sök
menu
Meny

Satsning på klimatmål genom nytt samarbetsavtal

elledningar mot en blå och rosa himmel. 

Tillsammans med Jönköpings energi har kommunen tecknat ett nytt samarbetsavtal där Jönköpings energi ska driva och förvalta energiförsörjningen till tekniska kontorets byggnader. Detta för att skapa effektiva energilösningar och nå våra hållbarhetsmål.

Sedan tidigare har Jönköping Energi levererat fjärrvärme och fjärrkyla till kommunala fastigheter, men genom ett nytt avtal ska de alltså ta över energiförsörjningen till alla fastigheter, även där det idag inte är utbyggt någon fjärrvärme.

– Vi har redan påbörjat arbetet med att lämna över de drygt 130 fastigheterna till Jönköpings energi och ambitionen är att ha allt klart till sommaren, säger Angelica Eriksson energiingenjör på Jönköpings kommun.

Spetskunskap och fler resurser

Ett effektmål som finns med i avtalet är att energiproduktionen ska vara fossilbränslefri år 2030.

– Då Jönköping Energi kan avsätta fler resurser till detta avtal har de betydligt större möjlighet att jobba bort det fossila bränslet i snabbare takt än vad vi på Jönköpings kommun kan. Det finns även krav på att elanvändningen för uppvärmning per kvadratmeter ska reduceras med 25 % till 2030. Det kräver ett samarbete där vi från vår sida måste energieffektivisera våra byggnader och Jönköping Energi måste se över alternativa värmesystemslösningar, säger Angelica Eriksson.

Vad betyder det här avtalet för kommunen i framtiden?

– Förutom det vi tidigare nämnt så kommer det bland annat göra så att våra kvarstående oljepannor kommer kunna jobbas bort i betydligt snabbare takt än tidigare, så att vi kan nå målet om fossilbränslefri värmeproduktion till 2030.

Vad gör det här för tekniska kontoret?

– Det kommer frigöras mer resurser till ytterligare underhåll av våra fastigheter. Då Jönköping Energi så småningom köper loss värmeanläggningarna kommer inte lika mycket resurser gå åt till att exempelvis byta ut gamla värmeanläggningar framåt.

Publicerad: