Satsning underlättar för ukrainska flyktingar att komma in i samhället

etikett

Publicerad:

sdf

Jönköpings kommun har fått statliga pengar som ska satsas på att förenkla för flyktingar från Ukraina att komma in i det svenska samhället.

Syftet med satsningen på totalt 446 000 kronor är att ge stöd och utbildning i hur det svenska samhället fungerar och att skapa förutsättningar för de ukrainska flyktingarna i kommunen att integreras på lång sikt.

– De första ukrainska flyktingarna som kom till Sverige har nu befunnit sig här i mer än ett år. Många vittnar om en uppgivenhet och svårigheter att vara delaktiga i det svenska samhället, säger Sofia Backéus, chef för mottagandet av ukrainska flyktingar i Jönköpings kommun.

Insatsen kommer bland annat att ge praktiska kunskaper kring hur det går till att söka information hos svenska myndigheter, ansöka om samordningsnummer, öppna bankkonto, och betala räkningar.
– Bland flyktingarna finns både de som vill skapa sig nya liv i Sverige och de som väljer att resa tillbaka. Vår förhoppning är att stärka den enskilda individen. De ska veta vilka rättigheter och skyldigheter de har.

God kapacitet för fortsatt mottagande

I nuläget bor cirka 150 ukrainska flyktingar på Jönköpings kommuns boenden och många har på kort tid kommit in på arbetsmarknaden. Kommunen blev anvisade av Migrationsverket att ta emot 244 flyktingar under 2023 och skulle det komma fler under hösten är kapaciteten i de boenden som tagits fram fortfarande relativt god.