Skeppsbrons unika förskola invigd

etikett

Publicerad:

Den 30 augusti var det dags att inviga den nya förskolan på Skeppsbron där ett nytt stadsområde växer fram vid södra Munksjön. Redan i april öppnade de två första avdelningarna men än finns det plats för många fler barn på den nya förskolan med helt unikt läge.

Mycket spring och glädje är det på Skeppsbrons förskola i sensommarsolen på innergårdstaket. Just på ett tak har förskolan fått sin utegård, första i kommunen. På utegården finns det mycket som barnen kan utmana sig med berättar rektor Madelein Nilsson, motoriska övningar, vattenlek och mot vintern till och med en pulkabacke. Utegården är full av växlighet däribland bärbuskar som barnen direkt kan gå och äta ifrån.

Det är inte bara barnen som är nya på förskolan, pedagoger och vårdnadshavare blir också nya både för varandra och förskolan. Det är mycket att fixa med för rektor Madelein även om hon går in med erfarenhet efter att ha varit med och öppnat Munksjöstadens förskola 2018.

- Barn och personalgrupper ska sättas ihop. Det ska beställas material och eventuella förseningar ska hanteras. Sen ska personalgruppen bygga strukturer och en pedagogisk verksamhet, där jag finns med som ett stöd och bollplank säger Madelein.

I dagsläget är det en avdelning öppen för mindre barn mellan 1-3 år och en för större barn mellan 3-6 år. Totalt finns det sex avdelningar på förskolan där två är uppstartade. Utrymme finns det gott om för många barn som förväntas bli fler i takt med att stadsområdet växer.

- Ju närmare föräldrar har till sin förskola desto större attraktivitet finns det för området säger Stig-Arne Tengmer, förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, på plats.

Läs mer om Skeppsbrons förskola

Läs om fler byggnadsprojekt inom utbildningsförvaltningen

Förskolans utegård som är kommunens första på ett tak.

Rektor Madelein Nilsson