search
Sök
menu
Meny

Skolpersonal och poliser i gemensam övning i höst

Per Brahegymnasiet i Jönköping en mulen dag.

Under hösten kommer skolpersonal att medverka när polisen genomför utbildning i pågående dödligt våld i publika miljöer. Skolpersonalens medverkan i övningen är en del i Jönköpings kommuns utbildningsplan för skolanställda och ingår i ordinarie utbildningskoncept inom polisen.

Övningarna kommer att genomföras på några av Jönköpings gymnasieskolor vid ett flertal onsdagseftermiddagar, mellan veckorna 39-47. Skolorna håller stängt under pågående övning.

– Syftet med den gemensamma övningen är att vi ska få en inblick i hur polisen agerar vid den här typen av händelser. Övningen har varit efterfrågad av personal och det här ger oss möjlighet att lära samt öka tryggheten i den här frågan, säger Eva-Karin Karlsson, säkerhetsstrateg på Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun.

2019 tog Utbildningsförvaltningen och Räddningstjänsten fram en ny kris-hanteringsplan för skolorna i Jönköpings kommun. Syftet var att skapa en gemensam mall får skolpersonalen, men också ge utbildning kring hur personalen ska agera i olika krissituationer. I krisplanen ingår bland annat information om skolans krisgrupp och kontaktlistor till anhöriga, myndigheter och polis med mera.

Pågående dödligt våld är en av flera inriktningar som ingår i polisens fortbildning. Utbildningen bygger på polisens bastaktik där taktiska grundprinciper och det mentala kunskapsområdet är grunden för hur polisen arbetar i olika situationer. Utbildningen syftar till att medvetandegöra situationer som den enskilde polisen kan ställas inför, som vid händelser med pågående dödligt våld men också vid vanliga ingripanden som exempelvis stopp av fordon.

Här övar skolpersonal och polisen under hösten:

Bäckadalsgymnasiet v. 39,40,41

Per Brahegymnasiet v. 42, 43, 44

Erik Dahlbergsgymnasiet v. 45, 46, 47

Publicerad: 2020-09-21 11.46